ANAOKULU YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ

 • 6 Haziran 2024 - 21:00
 • CANLI BAĞLANTI

ANAOKULU YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitmen: Reyhan SEVİM

“Minik Eller, Büyük Yarınlar İçin Doğru Yönetim!”

Eğitim Hakkında;

Tarih ve Saati: 6-7-8 Haziran  2024 / 21.00–23.30
Platformu: Google Meet / Canlı Bağlantı
Belge Saati: 80 Saat

Not: Tüm eğitimlerimiz uzaktan eğitim panelinden desteklenmektedir.

Ücretlendirmeler Hakkında;

Eğitim Dökümanları, Videolara Sınırsız Erişim, Uzmanlık Eğitimlerine Canlı Katılım, E-Devlet/Üniversite Onaylı Uzmanlık Belgesi DAHİL TOPLAM 1500 TL’dir.

Detaylı bilgi ve kayıt oluşturmak için;

  📝 Kayıt oluşturduğunuz andan itibaren uzaktan eğitim panelinden canlı dersleri beklemeden derslerinizi bitirip, belgelerinizi alabilirsiniz. Sonrasında canlı derslere dahil olabilirsiniz.

  Bu Eğitim Programı Hakkında Tüm Bilgilere Aşağıdaki Sekmelerden Ulaşabilirsiniz.

  Anaokulu Yöneticiliği Eğitimi Nedir?

  Anaokulu yöneticiliği eğitimi, anaokullarında liderlik ve yöneticilik görevlerini etkili bir şekilde yürütebilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumların kazandırıldığı bir eğitim programıdır. Bu eğitim, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinin yanı sıra okulun tüm işleyişini etkileyen konuları kapsar. Eğitimin amacı, yöneticilerin kurumlarını daha etkili, verimli ve kaliteli bir şekilde yönetmelerini sağlamaktır.

  Anaokulu yöneticiliği eğitiminde genellikle şu konulara odaklanılır:

  1. Eğitim Yönetimi ve Liderlik: Yönetici olarak rol ve sorumluluklar, eğitimde liderlik kavramı, etik ve profesyonellik gibi konuları içerir.
  2. Mevzuat ve Yönetmelikler: Anaokulu yönetiminin resmi yönleri, yönetmelikler, lisanslama ve akreditasyon gibi konuları kapsar.
  3. İnsan Kaynakları Yönetimi: Personel seçimi, işe alım, performans değerlendirmesi ve profesyonel gelişim gibi konular üzerinde durulur.
  4. Eğitim ve Program Planlama: Eğitim materyalleri, öğretim yöntemleri ve pedagojik yaklaşımlar hakkında bilgi verilir.
  5. İletişim ve Aile İşbirliği: Ebeveynlerle ve toplumla etkili iletişim kurma ve işbirliği yapma yöntemleri üzerinde durulur.

  Anaokulu yöneticiliği eğitimi, potansiyel yöneticilere bu konularda derinlemesine bilgi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda stratejik düşünme, problem çözme, iletişim becerileri ve ekip yönetimi gibi temel yöneticilik becerilerini de geliştirir. Eğitim, anaokulu yöneticilerinin eğitim kurumlarını başarıyla yönetmeleri, kaliteli bir eğitim ortamı yaratmaları ve eğitimde mükemmeliyeti teşvik etmeleri için gereklidir.

  Eğitim İçeriği

  1. Modül: Temel Eğitim
  Anaokulu Yönetiminin Temelleri

  1. Anaokulu Yöneticiliğinin Tanımı ve Önemi
  2. Eğitimde Yöneticilik ve Liderlik Kavramları
  3. Anaokulu Eğitiminin Temel Prensipleri
  4. Yönetimde Etik ve Profesyonellik

  2. Modül: Mevzuat ve Yönetmelikler
  Anaokulu Yönetimi için Resmi Prosedürler ve Mevzuat Bilgisi

  1. Anaokullarının Kuruluş, Çalışma ve Kapatılma Usul ve Esasları
  2. Yönetici, Öğretmen ve Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  3. Okulun Fiziki Standartları ve Güvenlik İlkeleri
  4. Kalite Standartları ve Akreditasyon Süreçleri

  3. Modül: İnsan Kaynakları ve İletişim
  Ekip Yönetimi, İletişim ve Ebeveyn İşbirliği

  1. Personel Seçimi, Eğitimi ve Performans Değerlendirmesi
  2. İç ve Dış İletişim Stratejileri
  3. Ebeveynlerle İşbirliği ve Veli Toplantıları
  4. Kriz Yönetimi ve Sorun Çözme Teknikleri

  Kimler katılabilir ve İstihdam Alanları Nelerdir?

  Kimler Katılabilir?

  1. Eğitim Fakültesi Mezunları: Öğretmenlik formasyonuna sahip bireyler, bu eğitimi alarak anaokulu yöneticiliği konusundaki bilgi ve becerilerini genişletebilirler.
  2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında Mezunlar: Bu alanda öğrenim gören bireyler, anaokulu yöneticiliğine daha uygun bir temele sahiptir.
  3. Yöneticilik ve İdari İşlerde Tecrübesi Olanlar: Önceki yönetim deneyimleri olan bireyler, bu eğitimi alarak eğitim sektörüne geçiş yapabilirler.
  4. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü Mezunları: Bu bölüm mezunları için anaokulu yöneticiliği eğitimi doğal bir uzantıdır.
  5. Pedagojik Formasyon Eğitimi Almış Kişiler: Farklı disiplinlerden gelip pedagojik formasyon eğitimi almış bireyler de bu eğitimle yöneticilik becerilerini geliştirebilirler.
  6. Eğitim Alanında Kariyer Değişikliği Yapmayı Planlayanlar: Farklı sektörlerde çalışmış olan bireyler, eğitim sektörüne geçmek istediklerinde bu eğitimi tercih edebilirler.

  İstihdam Alanları Nelerdir?

  1. Özel Anaokulları: Mezunlar, özel anaokullarında yönetici veya yardımcı yönetici olarak görev alabilirler.
  2. Özel Eğitim Merkezleri: Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitildiği merkezlerde yöneticilik pozisyonlarına geçiş yapabilirler.
  3. Eğitim Danışmanlık Firmaları: Eğitim sektörüne danışmanlık yapan firmalarda anaokulu yönetimi üzerine danışmanlık yapabilirler.
  4. Eğitim Materyali Üreticileri: Eğitim materyali üreten firmaların, ürünlerini okullara sunma süreçlerinde yöneticilik ve danışmanlık yapabilirler.
  5. Eğitim Seminerleri ve Atölyeleri: Anaokulu yönetimi ve eğitimi hakkında seminerler, atölyeler ve eğitimler düzenleyebilirler.
  6. Eğitim ve Yönetim Yazılım Şirketleri: Eğitim teknolojileri şirketlerinde, anaokulu yönetimi için yazılımların geliştirilmesi ve tanıtılması konusunda danışmanlık yapabilirler.
  7. Yayınevleri: Eğitim materyali ve kitaplarının hazırlanmasında, içerik uzmanı olarak görev alabilirler.

  Neden Katılmalıyım?

  Anaokulu yöneticiliği, sadece bir yönetim pozisyonu değil, aynı zamanda genç nesillerin temelini atmada önemli bir rol oynar.

  1. Çocuk Gelişiminin Önemini Anlama: Anaokulları, çocukların ilk formel eğitim deneyimleridir. Bu eğitimle, çocuk gelişiminin temel prensiplerini öğrenerek onların en iyi şekilde nasıl destekleneceğini anlamış olursunuz.
  2. Etkili Liderlik Becerileri Kazanma: Bir anaokulu yöneticisi, eğitmenler, personel, öğrenciler ve velilerle etkili iletişim kurma becerilerine sahip olmalıdır. Bu eğitim, liderlik ve yönetim becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.
  3. Kurumsal Yönetim ve İşleyiş: Anaokullarının başarılı bir şekilde yönetilmesi, belirli bir organizasyon ve planlamayı gerektirir. Eğitim, anaokulu işleyişini ve yönetimini anlama konusunda derinlemesine bilgi sağlar.
  4. Velilerle İşbirliği: Velilerle etkili bir ilişki kurma, çocukların eğitimine pozitif bir katkıda bulunabilir. Bu eğitim, veli ilişkilerini nasıl yöneteceğinizi öğrenmenize yardımcı olur.
  5. Güncel Eğitim Trendlerini Takip: Eğitim alanındaki yenilikleri ve trendleri takip etmek, çocuklara en iyi eğitimi sunmanıza yardımcı olur. Anaokulu yöneticiliği eğitimi, bu yeniliklere ayak uydurmanızı sağlar.
  6. Mesleki Gelişim: Eğitim alanındaki kariyer hedeflerinize ulaşmanız için gereken bilgi ve becerileri kazandırır. Yöneticilik becerilerinizi geliştirerek kariyerinizde yükselebilirsiniz.
  7. Topluluk İçinde Fark Yaratma: Etkili bir anaokulu yöneticisi, topluluğun bir parçası olarak, çocukların ve ailelerin hayatında olumlu bir fark yaratma potansiyeline sahiptir.

  Eğitmen Hakkında

  Reyhan SEVİM 1990 İstanbul doğumludur.
  Lise çocuk gelişimini birincilikle bitirmiştir.
  Anadolu Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği bölümününden 2012 de mezun olmuştur.
  Çeşitli kurumlarda öğretmenlik,koordinatörlük ve yöneticilik yapmıştır.
  2012-2019 yıllarında İSMEK yetişkin kursları eğitmeni olarak part_time görev aldım
  2019 yılında Kastamonu Üniversitesi eğitim yönetimi planlama ve teftiş konusunda yüksek lisansa başladı ve 2020 yılında eğitimimi tamamlamıştır.
  Alanıma ait olan branşlarda kendimi geliştirmeye devam ederek,
  Yaşam koçluğu ve aile danışmanlığı,
  Öğrenci koçluğu,
  Özel Eğitim,
  Orman Okulu Liderliği gibi alanlarda kariyerime katkı sağlamaktadır.
  Bunun yanında çift alan dallı olabilmek için 2018-2022 yıllarında İstanbul Üniversitesi çocuk gelişimi bölümünü bitirmiştir
  Şuan bir orman okulunda okul müdürü olarak çalışmaktadır ve Akademik kariyerimde ise St Clements Üniversitesinde Doktora yapmaktadır.

  Belgelendirme ve Belge Örnekleri

  Almış olduğunuz bu eğitim programı Arel Üniversitesi Onaylı olup, E-Devlet sisteminde sorgulanabilir.
  Ömür boyu geçerlidir, devlet ya da özel tüm kurumlarda kullanabilirsiniz.
  Eğitim bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde e-devlet sisteminde görüntülenir.

  Matlas Hakkında

  www.matlas.com.tr
  www.ieccert.com
  www.sanalogretmenim.com

  Gerçek online eğitim deneyimi ile Türkiye’de sizlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Online  Eğitimler de uluslararası başarı kriterleri ve başarı ödülleriyle; Web sitemiz üzerinde güvenle, canlı sınıflarda 7/24 öğretmenlerin canlı anlatımı, akıllı tahta uygulamaları, ihtiyaç duyabileceğiniz yazılı, ses dosyaları ve videolarla desteklenmektedir.

  Eğitmenler, canlı sınıf ortamında kursiyerlerle konuşarak gerçek sınıf ortamındaymış gibi olmanızı sağlar. Sanal sınıflarda kursiyerler sadece eğitmenlerle değil, sınıftaki ve sistemdeki tüm öğrencilerle konuşma, yazışma ve etkileşim imkânı bulurlar. Ayrıca aldığınız ve/veya kaçırdığınız tüm dersleri tekrar izleme imkanı sağlar.

  Matlas Akademi Çok Uluslu bir marka olarak Butik Örgün Eğitimler ve Online eğitimlere Müşteri memnuniyeti ve Eğitim Kalitesiyle eğitimlerine devam etmektedir. Aldığı Ulusal ve uluslararası başarı ödüllerinin onurunu duymaktadır.

   

  ETKİNLİK BİLGİSİ :

  • Başlangıç Tarihi:6 Haziran 2024
  • Başlangıç Saati:21:00
  • Bitiş Tarihi:8 Haziran 2024
  • Bitiş Saati:23:30
  • Katılımcı Sayısı:50
  • Eğitim Yeri:CANLI BAĞLANTI
  • Bağlantı:www.matlas.com.tr

  BU ETKİNLİĞİ BUL :

  Ana Sayfa
  Eğitimler
  Uzem Giriş
  Eğitim Kayıt
  Menü
  ×
  Sohbet başlat
  1
  💬 Yardıma ihtiyacım var
  Merhaba 👋
  Sana yardım edebilir miyiz?