GENEL İNGİLİZCE EĞİTİMİ A1-A2-B1-B2

 • 22 Nisan 2024 - 21:00
 • ONLINE

GENEL İNGİLİZCE KURSU (4 KUR) 

Eğitmenler: Sibel BERBER, Büşra BAŞARAN

“Dünya Sana Açık; İngilizce İle Dünyanın Anahtarını Eline Al!”

Eğitim Hakkında;

Tarih ve Saati: 22 Nisan 13 Ağustos 2024  / 21.00–23.30
Eğitim Günleri: Pazartesi, Salı ve Perşembe Günleri
Platformu: Google Meet / Canlı Bağlantı
Eğitim Saati: 200 Saat

Not: Tüm eğitimlerimiz uzaktan eğitim panelinden desteklenmektedir.

ÜCRETSİZ DEMO DERSLERİMİZE KAYIT OLUŞTURMAK İÇİN;

İNGİLİZCE DEMO

Ücretlendirmeler Hakkında;

📍A1 – 50 saat 3500 TL

📍A2 – 50 saat 3500 TL

📍B1 – 50 saat 3500 TL

📍B2 – 50 saat 3500 TL

Taksitlendirme Hakkında;

Havale/EFT Ödemelerinde: 5000 TL ve üzerine 3taksit yapılmaktadır.
Kredi Kartı Ödemelerinde: 2 aydan 12 aya kadar taksitlendirme yapılmaktadır.

Size harika bir hediyemiz var! 🎁

Bu gruba kayıt olan herkese 1 YIL SÜRE SPEAKİNG CLUP HEDİYE! (Pazar Günleri 21.00 ile 22.30 Arası). Speaking Club toplam 110 saattir. A1 seviyesi bittikten sonra 1 yıl süre ile katılabilirsiniz. Öğrendiklerinizi pekiştirmek farklı telaffuz ve aksanları anlayabilmek için harika bir fırsat sunuyoruz. ☺️🙏🏻

Detaylı bilgi ve kayıt oluşturmak için;

  Bu Eğitim Programı Hakkında Tüm Bilgilere Aşağıdaki Sekmelerden Ulaşabilirsiniz.

  Genel İngilizce Kursunun Amacı Nedir?

  Dünya, her zamankinden daha küçük ve bağlantılı bir yer haline geldi. Bu küresel ortamda, İngilizce genellikle uluslararası dil olarak kabul edilir. Birçok sektörde, İngilizce’nin hakimiyeti iş başarısı için kritik bir rol oynamaktadır. İşte bu yüzden İngilizce eğitimi almak, bireyler ve profesyoneller için son derece önemlidir.

  1. Uluslararası Sınavlar: TOEFL, IELTS, GRE, GMAT gibi uluslararası sınavlar, dünya genelinde birçok üniversite ve kuruluş tarafından kabul edilmektedir. Bu sınavlardaki başarı, yurt dışında eğitim ve iş fırsatlarına erişim sağlar. İngilizce eğitimi, bu sınavlara hazırlanmada ve istenilen skoru elde etmede kritik bir rol oynar.
  2. İş Fırsatları: Global şirketler, çok uluslu kuruluşlar ve startup’lar, İngilizce konuşma becerisine büyük değer vermektedir. İş görüşmelerinden işbirliği anlaşmalarına kadar İngilizce, uluslararası iş arenalarında anahtar bir yetenektir.
  3. Kültürel Bağlantılar: İngilizce, dünyanın dört bir yanındaki insanlarla kültürel bağlantılar kurmanın kapısını açar. Film, müzik, edebiyat ve sanatta İngilizce, geniş bir yelpazede içerik erişimi sağlar.

  Neler Öğreneceğiz?

  İngilizce eğitimi sadece dil bilgisi kurallarını ve kelime dağarcığını öğrenmekten ibaret değildir. İleri seviye İngilizce kurslarıyla:

  1. Kompleks Konular: Öğrenciler, koşullu cümleler, edilgen yapılar, dolaylı anlatım gibi kompleks dil konularını öğrenebilirler.
  2. Söylem İşaretçileri ve Bağdaştırıcı Aygıtlar: Bu, yazılı ve sözlü İngilizce’de akıcılık ve tutarlılık için esastır.
  3. İleri Seviye Kelime Bilgisi ve Deyimler: Bu, öğrencilere gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri dile dair derin bir anlayış kazandırır.
  4. Resmi Yazı ve Dinleme Teknikleri: Öğrenciler, iş ve akademik ortamlarda başarılı olabilmek için gelişmiş yazma ve dinleme becerileri kazanır.

  Eğitim İçeriği

  A1 İngilizce Eğitim İçeriği (65 Saat)

  1. Basic Introductions and Personal Information (Temel Tanışma ve Kişisel Bilgiler)

  • “Hello/Hi” (Merhaba/Selam)
  • “My name is…” (Benim adım…)
  • “I am… years old.” (… yaşındayım.)
  • “I am from…” (…’den geliyorum.)

  2. Family and Hobbies (Aile ve Hobiler)

  • Family Members (Aile Üyeleri)
   • “This is my brother/sister.” (Bu benim erkek kardeşim/kız kardeşim.)
  • Hobbies (Hobiler)
   • “I like to read/play…” (Okumayı/oynamayı seviyorum.)

  3. Numbers, Colors, and Daily Routine (Sayılar, Renkler ve Günlük Rutin)

  • Numbers 1-100 (1-100 Arası Sayılar)
  • Colors (Renkler)
   • “Red, blue, green” (Kırmızı, mavi, yeşil)
  • Daily Routine (Günlük Rutin)
   • “I wake up at…, I eat breakfast at…” (… saatinde uyanırım, … saatinde kahvaltı yaparım.)

  4. Basic Sentence Structures and Common Verbs (Basit Cümle Yapıları ve Sık Kullanılan Fiiller)

  • Basic Sentence Structures (Basit Cümle Yapıları)
   • “I am…, She is…, They are…” (Ben…, O (kadın)…, Onlar…)
  • Common Verbs (Sık Kullanılan Fiiller)
   • “Eat, drink, sleep” (Yemek yemek, içmek, uyumak)

  5. Location and Directions (Lokasyon ve Yönler)

  • Prepositions of Place (Yer Edatları)
   • “In, on, under, between” (İçinde, üzerinde, altında, arasında)
  • Giving Directions (Yön Gösterme)
   • “Go straight, turn left/right” (Doğru git, sola/sağa dön)

  6. Time and Days (Zaman ve Günler)

  • Days of the Week (Haftanın Günleri)
   • “Monday, Tuesday…” (Pazartesi, Salı…)
  • Basic Time Expressions (Temel Zaman İfadeleri)
   • “In the morning, at night” (Sabahleyin, geceleyin)

  7. Basic Expressions and Questions (Temel İfadeler ve Sorular)

  • Basic Expressions (Temel İfadeler)
   • “Please, thank you, sorry” (Lütfen, teşekkür ederim, özür dilerim)
  • Basic Questions (Temel Sorular)
   • “What, where, when, why” (Ne, nerede, ne zaman, neden)

  A2 İngilizce Eğitim İçeriği (65 Saat)

  1. Talking about the Past – Geçmişten Bahsetmek

  • Simple Past Tense – Basit Geçmiş Zaman
   • Regular and Irregular verbs – Düzenli ve Düzensiz Fiiller
  • Past Continuous Tense – Geçmişte Devam Eden Zaman

  2. Describing the Future – Geleceği Tarif Etmek

  • “Will” for future predictions – Gelecek tahminleri için “Will”
  • “Going to” for planned activities – Planlanmış aktiviteler için “Going to”

  3. Comparatives and Superlatives – Karşılaştırmalar ve En Üst Derece

  • Comparing objects and people – Nesneleri ve insanları karşılaştırmak
   • “Bigger than, more interesting than” – “Daha büyük, daha ilginç”
  • The most and the least – En fazla ve en az
   • “The best, the most beautiful” – “En iyi, en güzel”

  4. Expressing Obligations – Zorunlulukları İfade Etmek

  • “Have to” and “Must” – “Have to” ve “Must”
  • Giving advice with “should” – “Should” kullanarak tavsiye vermek

  5. Describing Feelings and States – Duyguları ve Durumları Tanımlama

  • Using “feel” and “seem” – “Feel” ve “Seem” kullanmak
   • “I feel tired, she seems happy” – “Yorgun hissediyorum, o mutlu görünüyor”

  6. Daily Activities and Hobbies – Günlük Aktiviteler ve Hobiler

  • Using present simple and continuous – Geniş zaman ve şimdiki zaman kullanarak
   • “I often read books, I am reading a book now” – “Sık sık kitap okurum, şu anda bir kitap okuyorum”

  7. Asking Questions and Providing Information – Soru Sorma ve Bilgi Verme

  • WH questions in different tenses – Farklı zamanlarda WH soruları
   • “Where did you go? What are you doing?” – “Nereye gittin? Ne yapıyorsun?”

  8. Eating Out – Dışarıda Yemek

  • Ordering food and drinks – Yiyecek ve içecek siparişi
  • Making complaints and suggestions – Şikayette bulunma ve öneri yapma

  9. Making Plans and Invitations – Plan ve Davet Yapma

  • Suggesting activities – Aktivite önerme
   • “Would you like to go to the cinema?” – “Sinemaya gitmek ister misin?”
  • Accepting and refusing invitations – Davetleri kabul etme ve reddetme

  10. Travel and Holidays – Seyahat ve Tatiller

  • Asking for and giving directions – Yol sorma ve tarif etme
   • “How can I get to the station?” – “İstasyona nasıl gidebilirim?”
  • Talking about past trips and future travel plans – Geçmiş seyahatler ve gelecek seyahat planları hakkında konuşma

  B1 İngilizce Eğitim İçeriği (65 Saat)

  1. Talking about Experiences – Deneyimlerden Bahsetmek (Talking about Experiences)

  • Present Perfect Tense usage – Şimdiki Zamanın Kullanımı
   • Experience-based conversations – Deneyim temelli konuşmalar

  2. Making Predictions – Tahmin Yapma (Making Predictions)

  • Future Continuous and Future Perfect Tense – Gelecekte Devam Eden ve Gelecekte Tamamlanmış Zaman
  • Expressing probability with “might” and “could” – “Might” ve “Could” ile olasılığı ifade etme

  3. Expressing Regret – Pişmanlık İfade Etmek (Expressing Regret)

  • “Wish” and “If only” structures – “Wish” ve “If only” yapıları
  • Talking about unreal past events – Gerçek olmayan geçmiş olaylardan bahsetme

  4. Passive Voice – Edilgen Yapı (Passive Voice)

  • Transforming active sentences into passive – Etkin cümleleri edilgene dönüştürme
  • Using passive in different tenses – Farklı zamanlarda edilgenin kullanımı

  5. Describing Changes – Değişiklikleri Tanımlama (Describing Changes)

  • Using “used to” for past habits – Geçmiş alışkanlıklar için “used to” kullanımı
  • Comparing past and present situations – Geçmiş ve şimdiki durumları karşılaştırma

  6. Expressing Opinions – Fikirlerini İfade Etmek (Expressing Opinions)

  • Starting debates and discussions – Tartışma ve münazaraları başlatma
  • Agreeing and disagreeing politely – Kibarca katılma ve katılmama

  7. Narrative Tenses – Anlatı Zamanları (Narrative Tenses)

  • Past Simple, Past Continuous, and Past Perfect – Basit Geçmiş, Geçmişte Devam Eden ve Geçmişte Tamamlanmış Zaman
  • Storytelling techniques and sequencing – Hikaye anlatma teknikleri ve sıralama

  8. Making Requests and Giving Orders – İstekte Bulunma ve Emir Verme (Making Requests and Giving Orders)

  • Using “could”, “would”, and “should” – “Could”, “Would” ve “Should” kullanımı
  • Formal and informal language differences – Resmi ve gayri resmi dil farkları

  9. Talking about the Environment – Çevre Hakkında Konuşma (Talking about the Environment)

  • Environmental issues and solutions – Çevresel sorunlar ve çözümler
  • Expressing concerns and solutions – Kaygıları ve çözümleri ifade etme

  10. Describing People and Personalities – İnsanları ve Kişilikleri Tanımlama (Describing People and Personalities)

  • Personality adjectives and idioms – Kişilik sıfatları ve deyimler
  • Discussing personal strengths and weaknesses – Kişisel güçlü ve zayıf yönlerini tartışma

  B2 İngilizce Eğitim İçeriği (65 Saat)

  1. Advanced Conditionals – İleri Seviye Koşullu Cümleler (Advanced Conditionals)

  • Mixing conditionals and their implications – Koşullu cümlelerin karıştırılması ve bunların anlamları
  • Expressing wishes and regrets in the past and future – Geçmişte ve gelecekte dilek ve pişmanlıkların ifade edilmesi

  2. Passive Forms in Different Tenses – Farklı Zamanlarda Edilgen Yapılar (Passive Forms in Different Tenses)

  • Review of passive structures and expanding to perfect tenses – Edilgen yapıların gözden geçirilmesi ve mükemmel zamanlara genişletilmesi

  3. Indirect Speech – Dolaylı Anlatım (Indirect Speech)

  • Reporting statements, questions, and commands – İfadelerin, soruların ve komutların bildirilmesi
  • Changes in tenses, pronouns, and time expressions – Zamanlar, zamirler ve zaman ifadelerindeki değişiklikler

  4. Advanced Modals – İleri Seviye Kip Zarfları (Advanced Modals)

  • Modals of deduction and speculation – Çıkarım ve spekülasyon kipleri
  • Expressing habits in the past with “would” and “used to” – Geçmişteki alışkanlıkların “would” ve “used to” ile ifade edilmesi

  5. Emphasizing and Inversion – Vurgulama ve Tersine Çevirme (Emphasizing and Inversion)

  • Using cleft sentences for emphasis – Vurgu için cleft cümlelerin kullanılması
  • Subject-verb inversion for stylistic reasons – Stilistik nedenlerle özne-fiil ters çevrimi

  6. Advanced Vocabulary and Idioms – İleri Seviye Kelime Bilgisi ve Deyimler (Advanced Vocabulary and Idioms)

  • Idioms related to color, feelings, and everyday life – Renklere, duygulara ve günlük yaşama ilişkin deyimler
  • Collocations and phrasal verbs in context – Bağlaşıklıklar ve bağlaçlı fiiller bağlamda

  7. Cohesive Devices – Bağdaştırıcı Aygıtlar (Cohesive Devices)

  • Using linking words effectively in writing – Yazıda bağlaç kelimelerini etkili bir şekilde kullanma
  • Ensuring flow in written texts – Yazılı metinlerde akışı sağlama

  8. Discourse Markers – Söylem İşaretçileri (Discourse Markers)

  • Introducing opinions, contrasting ideas, summarizing, etc. – Fikirleri tanıtma, zıt fikirler, özetleme vb.
  • Enhancing spoken fluency with markers – İşaretçilerle sözlü akıcılığı artırma

  9. Writing Formal Letters and Essays – Resmi Mektup ve Deneme Yazma (Writing Formal Letters and Essays)

  • Structure, tone, and format of formal letters – Resmi mektupların yapısı, tonu ve formatı
  • Argumentative essay writing techniques – Argümantatif deneme yazma teknikleri

  10. Advanced Listening and Speaking – İleri Seviye Dinleme ve Konuşma (Advanced Listening and Speaking)

  • Analyzing authentic listening materials – Otantik dinleme materyallerinin analizi
  • Participating in complex discussions, debates, and interviews – Karmaşık tartışmalara, münazaralara ve mülakatlara katılma

  Neden Katılmalıyım?


  İngilizce’nin Rüyalarla Dansı: Göç ve Evrensel Bağlantılar

  Dünya üzerinde birçok dil varken, İngilizce niçin bu kadar önemli? Günümüzde, hayatımızın her alanında İngilizce’nin bize sunduğu avantajları ve fırsatları görmek mümkün. Bu dil, hayallerin ötesine geçip, onları gerçeğe dönüştürme kapasitesine sahip.

  İngilizce: Evrensel Bir Anahtar Dil, bir topluluğun kültürünü, tarihini ve değerlerini yansıtan bir aynadır. İngilizce, sadece tek bir ülkenin ya da bölgenin değil, dünya genelinde milyonlarca insanın ortak dili haline gelmiştir. Yeni bir ülkede eğitim almayı, uluslararası bir şirkette çalışmayı ya da farklı kültürleri keşfetmeyi hayal edenler için İngilizce, bu hayallerin gerçekleşmesinde kritik bir role sahiptir.

  Göç: Hayallere Yolculuk Göç, tarih boyunca bireylerin ve toplulukların hayatlarını daha iyiye götürme arzusunun bir yansımasıdır. Yeni bir ülkeye taşınmanın getirdiği zorluklar kadar, bu sürecin sunduğu fırsatlar da bulunmaktadır. İngilizce bilgisi, göçmenlerin yeni yaşamlarına uyum sağlamasına, toplumlar arası köprüler kurmasına ve profesyonel hayatta başarılı olmasına yardımcı olmaktadır.

  Hayallerin Gücü Dünyanın dört bir yanında, insanlar İngilizce öğrenme motivasyonunu, kişisel ve profesyonel hayalleriyle besliyor. Bu dil, birçok insan için hayallerini gerçekleştirmenin anahtarıdır. İster bir yazar, ister bir bilim insanı, isterse bir sanatçı olun; İngilizce, fikirlerinizi ve hayallerinizi dünya ile paylaşmanızı sağlar.

  Eğitmenler Hakkında

  Sevinç Öztürk;
  2008 yılında İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden lisans eğitimini tamamlamıştır.
  Lisans eğitimini tamamlarken çeşitli firmalara tercümanlık ve dış ticaret yabancı dil hizmeti vermiştir.
  2008 yılında eğitimini bitirdikten sonra başladığı İstanbul Lingofon eğitim kurumlarında “proficiency courses ,pte ,toeic gibi sınavlar için alt yapı oluşturmak isteyenlere aynı kurumda 2015 yılına kadar öğretmen olarak eğitimler vermiştir .
  Daha sonra ne varsa memleketimde var diyip kürkçü dükkanı Aydın /Nazilli ye geri dönmüştür.
  2015 /2019 tarihlerinde Nazilli Sınav kolejinde “side to side “eğitim modeli ile ders vermiştir .
  2019 dan itibaren halen hem Mikro Akademi hem de English Line eğitim kurumlarında Lgs, Yökdil, Yks, Ets, Cambridge Esol Examinations, Key (Key English Test), Pet (Prelimary English Test), Fce (Cambridge First Certificate), Cae (Cambridge Advanced Certificate)
  eğitimler vermeye devam etmektedir.

  Belgelendirme ve Belge Örnekleri

  Almış olduğunuz bu eğitim programı Arel Üniversitesi Onaylı olup, E-Devlet sisteminde sorgulanabilir.
  Ömür boyu geçerlidir, devlet ya da özel tüm kurumlarda kullanabilirsiniz.
  Eğitim bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde e-devlet sisteminde görüntülenir.

  Matlas Hakkında

  www.matlas.com.tr
  www.ieccert.com
  www.sanalogretmenim.com

  Gerçek online eğitim deneyimi ile Türkiye’de sizlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Online  Eğitimler de uluslararası başarı kriterleri ve başarı ödülleriyle; Web sitemiz üzerinde güvenle, canlı sınıflarda 7/24 öğretmenlerin canlı anlatımı, akıllı tahta uygulamaları, ihtiyaç duyabileceğiniz yazılı, ses dosyaları ve videolarla desteklenmektedir.

  Eğitmenler, canlı sınıf ortamında kursiyerlerle konuşarak gerçek sınıf ortamındaymış gibi olmanızı sağlar. Sanal sınıflarda kursiyerler sadece eğitmenlerle değil, sınıftaki ve sistemdeki tüm öğrencilerle konuşma, yazışma ve etkileşim imkânı bulurlar. Ayrıca aldığınız ve/veya kaçırdığınız tüm dersleri tekrar izleme imkanı sağlar.

  Matlas Akademi Çok Uluslu bir marka olarak Butik Örgün Eğitimler ve Online eğitimlere Müşteri memnuniyeti ve Eğitim Kalitesiyle eğitimlerine devam etmektedir. Aldığı Ulusal ve uluslararası başarı ödüllerinin onurunu duymaktadır.

  ETKİNLİK BİLGİSİ :

  • Başlangıç Tarihi:22 Nisan 2024
  • Başlangıç Saati:21:00
  • Bitiş Tarihi:13 Ağustos 2024
  • Bitiş Saati:23:30
  • Katılımcı Sayısı:12
  • Eğitim Yeri:ONLINE
  • Bağlantı:www.matlas.com.tr

  BU ETKİNLİĞİ BUL :

  Ana Sayfa
  Eğitimler
  Uzem Giriş
  Eğitim Kayıt
  Menü
  ×
  Sohbet başlat
  1
  💬 Yardıma ihtiyacım var
  Merhaba 👋
  Sana yardım edebilir miyiz?