NLP (NÖRO-LİNGUİSTİK PROGRAMLAMA) EĞİTİMİ

 • 23 Temmuz 2024 - 21:00
 • CANLI BAĞLANTI

NLP EĞİTİMİ

Eğitmen: Hande AYNUR

“Zihnin dilini keşfet, potansiyelinin sınırlarını aş!”

Eğitim Hakkında;

Tarih ve Saati: 23 Temmuz – 14 Ağustos 2024 / 21.00–23.30 (8 Gün)
Eğitim Günü: Salı ve Çarşamba Günleri
Platformu: Google Meet / Canlı Bağlantı
Belge Saati: 64 Saat

Not: Tüm eğitimlerimiz uzaktan eğitim panelinden desteklenmektedir.

Ücretlendirmeler Hakkında;

Eğitim Dökümanları, Videolara Sınırsız Erişim, Uzmanlık Eğitimlerine Canlı Katılım, E-Devlet/Üniversite Onaylı Uzmanlık Belgesi DAHİL TOPLAM 1500 TL’dir.

Taksitlendirme Hakkında;

Havale/EFT Ödemelerinde: 7500 TL’ye kadar 3 taksit, 7500 TL ve üzerine 6 taksit yapılmaktadır.
Kredi Kartı Ödemelerinde: 2 aydan 12 aya kadar taksitlendirme yapılmaktadır.

Detaylı bilgi ve kayıt oluşturmak için;

  📝 Kayıt oluşturduğunuz andan itibaren uzaktan eğitim panelinden canlı dersleri beklemeden derslerinizi bitirip, belgelerinizi alabilirsiniz. Sonrasında canlı derslere dahil olabilirsiniz.

  Bu Eğitim Programı Hakkında Tüm Bilgilere Aşağıdaki Sekmelerden Ulaşabilirsiniz.

  NLP Nedir? Nasıl Uygulanır?

  NLP (Nöro Dil Programlama), 1970’lerde Richard Bandler ve John Grinder tarafından geliştirilmiş bir iletişim, kişisel gelişim ve psikoterapi yaklaşımıdır. Özünde, insan deneyiminin nasıl kodlandığını ve bu kodların nasıl değiştirilebileceğini anlamaya dayanır.

  NLP’nin Temel Bileşenleri

  1. Nöro: Düşüncelerimizin, hislerimizin ve davranışlarımızın nörolojik süreçlerle nasıl etkileşimde bulunduğunu ifade eder.
  2. Dil: Dilin, deneyimlerimizi nasıl şekillendirdiği ve nasıl anlam kazandırdığıyla ilgilenir.
  3. Programlama: Öğrenilmiş tepkilerimizin ve davranışlarımızın nasıl düzenlendiğiyle ilgilidir.

  NLP’nin Kullanım Alanları

  NLP, kişisel gelişim, öğrenme, eğitim, liderlik, satış, terapi ve birçok alanda başarıyla kullanılmaktadır. Bireylerin daha etkili iletişim kurmalarını, özgüvenlerini artırmalarını, öğrenme stratejilerini geliştirmelerini ve kendi yaşamlarında istedikleri değişiklikleri yapmalarını sağlamak için kullanılır.

  NLP Nasıl Uygulanır?

  1. Rapport Kurma: İletişimde bulunulan kişiyle güçlü bir bağlantı kurma pratiğidir. Fiziksel hareketler, tonlama, konuşma hızı gibi faktörleri uyumlu hale getirerek karşıdaki kişiyle daha derin bir bağlantı kurulur.
  2. Duyusal Farkındalığın Artırılması: NLP, bireylerin kendi içsel deneyimlerinin farkında olmalarını teşvik eder. Bu, görsel, işitsel, kinestetik gibi duyusal kanalların daha bilinçli kullanılmasını sağlar.
  3. Anlamın Yeniden Çerçevelenmesi: Bir olay veya deneyime farklı bir perspektiften bakarak yeni anlamlar yaratma sürecidir.
  4. Hedef Belirleme: Bireyin istediği sonuçlara ulaşmasına yardımcı olmak için gerçekçi ve ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi.
  5. Ankraj Tekniği: Belirli bir duyusal deneyimi, bir tetikleyiciyle (örn. bir dokunuş, ses) eşleştirerek bireyin istediği bir duygusal duruma hızla erişmesini sağlama tekniğidir.
  6. Modelleme: Başarılı bireylerin stratejilerini, inançlarını ve davranışlarını analiz ederek bu başarıyı kendi yaşamlarında uygulama sürecidir.

  Sonuç

  NLP, insanların kendi içsel deneyimlerini anlamalarına ve bu deneyimleri değiştirmelerine yardımcı olan güçlü bir araçtır. Ancak, bu tekniğin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için profesyonel bir eğitim ve pratiğe ihtiyaç vardır. Etkili bir NLP uygulayıcısı olabilmek için teorik bilginin yanı sıra pratiğe de önem vermek gerekir.


  Bu makale, NLP’nin temel kavramlarını ve uygulama yöntemlerini kısaca özetlemektedir. Daha derinlemesine bilgi için NLP üzerine yazılmış kitapları veya sertifikalı eğitim programlarını incelemek önerilir.

  Eğitim İçeriği

  1. Modül: NLP’ye Giriş ve Temel Kavramlar

  • NLP’nin Tarihçesi
  • NLP’nin Temel Premisleri ve İlkeleri
  • Duyusal Kanallar: VAKOG (Görsel, İşitsel, Kinestetik, Olfaktori, Gustatori)
  • Meta Model ve Milton Modeli
  • Dilin Gücü

  2. Modül: İletişim ve Rapport

  • Rapport’un Önemi ve Teknikleri
  • Eşleme ve Yansıtma
  • Karşılıklı İletişimin Anahtarı: Dinleme Teknikleri
  • Vücut Dili ve Nonverbal İletişim

  3. Modül: Temsil Sistemleri ve Göz Hareketleri

  • Göz Hareketleri ve Düşünme Stilleri
  • Temsil Sistemlerinin Tanımlanması
  • Dil Desenlerinin Tanınması

  4. Modül: Ankrajlama Teknikleri

  • Ankraj Nedir?
  • Ankraj Kurma Teknikleri
  • Olumlu Durumların Ankrajanı

  5. Modül: Değişim Teknikleri ve İçsel Kaynakların Kullanımı

  • SWISH Modeli
  • Zaman Tüneli Tekniği
  • İçsel Kaynakların Keşfi ve Kullanımı

  6. Modül: Hedef Belirleme ve Motivasyon

  • Akıllı Hedef Belirleme: SMART Modeli
  • Motivasyonun Önemi
  • İçsel ve Dışsal Motivasyon Kaynakları

  7. Modül: İnançlar, Değerler ve Kimlik

  • Limit Koyma İnançlarının Tanımlanması ve Dönüştürülmesi
  • Değerlerin Tanımlanması ve Hiyerarşisi
  • Kimlik ve Rol Tanımları

  8. Modül: Modelleme ve Mükemmeliyet Stratejileri

  • Başkalarının Başarılı Stratejilerini Modelleme
  • NLP ile Öğrenme Stratejileri
  • Yaratıcılık ve Problem Çözme Teknikleri

  9. Modül: Uygulama ve Vaka Çalışmaları

  • NLP’nin Farklı Alanlarda Kullanımı
  • Gerçek Hayat Vaka Çalışmaları
  • Etkili NLP Uygulama Önerileri ve Teknikleri

  Kimler Katılabilir ve İstihdam Alanları Nelerdir?

  NLP (Nöro Dil Programlama) eğitimine katılacak kişiler için genellikle özel bir öğrenim veya mesleki geçmiş şartı aranmaz. Ancak eğitimin içeriğine ve hedeflenen sonuçlarına göre bazı programlar belirli bir hedef kitlesi odaklanabilir. Genel olarak, NLP eğitimine şu kişiler katılabilir:

  1. Profesyonel Danışmanlar ve Terapistler: Bu profesyoneller, NLP tekniklerini danışanlarına daha etkili yardım sunmak için kullanabilirler.
  2. Eğitimciler ve Öğretmenler: NLP, öğrencilere bilgi sunma ve öğrenme süreçlerini optimize etme konusunda faydalı teknikler sunar.
  3. Yöneticiler ve Liderler: Etkili iletişim, liderlik becerileri ve çalışanların motivasyonunu artırma gibi konularda NLP yöntemleri oldukça değerlidir.
  4. Satış ve Pazarlama Profesyonelleri: NLP teknikleri, müşteri ilişkilerini ve satış becerilerini geliştirmek için kullanılabilir.
  5. Öğrenciler: Öğrenme stratejileri, motivasyon, hedef belirleme gibi konularda NLP teknikleri öğrencilere yardımcı olabilir.
  6. Bireysel Gelişim ve Koçlukla İlgilenenler: Kendi yaşamlarında pozitif değişiklikler yapmak ve başkalarına yardımcı olmak isteyenler için NLP mükemmel bir araçtır.
  7. İletişim Becerilerini Geliştirmek İsteyenler: NLP, etkili iletişim kurma teknikleri konusunda derinlemesine bilgi ve pratiğe imkan tanır.
  8. Hayatlarında Değişiklik Yapmak İsteyenler: NLP, kişisel gelişim, hedef belirleme, olumsuz inançların değiştirilmesi gibi konularda etkili bir yaklaşımdır.
  9. Sağlık Profesyonelleri: Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları, hastalarla iletişim kurma ve onlara rehberlik etme konularında NLP’den faydalanabilirler.
  10. Sporcular ve Antrenörler: Mental hazırlık, motivasyon ve performansı artırma gibi konularda NLP teknikleri sporculara yardımcı olabilir.

  Neden Katılmalıyım?

  NLP (Nöro Dil Programlama), bireylerin kendi iç dünyalarını ve dış dünyalarıyla olan etkileşimlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Bu eğitimi almak isteyen kursiyerler için şu faydalar söz konusudur:

  1. İletişim Becerilerini Geliştirme: NLP, dilin gücünü anlama ve kullanma konusunda derinlemesine bilgi sağlar. Eğitimden sonra bireyler, hem kendileriyle hem de başkalarıyla daha etkili iletişim kurabilirler.
  2. Öz Farkındalık: NLP eğitimi, bireylerin kendi düşünce, duygu ve davranış kalıplarını tanımalarına yardımcı olur. Bu farkındalık, kişisel gelişim süreçlerini hızlandırır.
  3. Değişim ve Dönüşüm: NLP, olumsuz inanç ve davranış kalıplarını tanımlama ve bu kalıpları olumlu yönde değiştirme konusunda etkili teknikler sunar.
  4. Hedeflere Ulaşma: NLP’nin stratejik yaklaşımı, bireylerin hayattaki hedeflerine daha odaklı ve etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olur.
  5. Empati ve Rapport Kurma: NLP, karşımızdaki kişiyi daha iyi anlama ve onunla daha derin bir bağlantı kurma becerilerini geliştirir.
  6. Öğrenme Stratejileri: Özellikle eğitimciler ve öğrenciler için, NLP’nin öğrenme stratejileri sunması büyük bir avantajdır. Bu stratejiler, bilgiyi daha hızlı ve kalıcı bir şekilde öğrenme konusunda yardımcı olur.
  7. Duygusal Dengenin Sağlanması: NLP teknikleri, stres, kaygı ve olumsuz duygusal durumlarla başa çıkmada son derece yardımcıdır.
  8. Profesyonel Kariyer: Özellikle danışmanlık, eğitim, satış ve yönetim gibi alanlarda çalışan profesyoneller için NLP, kariyerlerinde önemli bir avantaj sağlar.

  Eğitmen Hakkında

  1966 Balıkesir/ Susurluk doğumlu olan Didar GÜRCAN ilk, orta ve lise hayatını Susurluk’ta tamamladıktan sonra öğrenimine Ankara Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri’nde devam ederek bu okuldan mezun oldu.

  Didar GÜRCAN Üniversite yıllarında geldiği Ankara’ da  GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hastanesine giriş yaptı ve 24 yıllık meslek hayatını birçok başarıya imza atarak tamamladı. Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği, Enfeksiyon Komite Başkanlığı’nda ve Hastane Yönetimlerinde görev aldıktan  sonra 2012 yılında  emekli oldu.

  Meslek yaşamında ki birçok başarının yanı sıra 2 tane harika evlat yetiştirerek onlarla birlikte hayat yolunda ilerlemeye devam etmektedir.

  Meslek hayatı boyunca hep hareketli ve değişim içinde olan, insanların kalbine dokunabilecek projelerin içerisinde yer alan GÜRCAN, insanın tüm yaşamını şifalandırmasınıntek gerçeği olan sevgiden gücünü ve farkındalığının alarak 2009 yılında kişisel gelişim yolculuğuna başladı.

  GÜRCAN kişisel gelişim yolculuğuna başlamadan önce, kendisini bu yolculuğa çıkartan yaklaşık 9 yıldır deneyimlediği bedensel rahatsızlıklarla karşılaştı. En son 2008 yılının sonralarına doğru GÜRCAN’ın migren, ödem ve hipertansiyon gibi yaşadığı birçok rahatsızlığın temelini idiopatik (sebebi bilinmeyen) oluşturduğunu öğrendi. Doktorların bu tanısının sonunda GÜRCAN artık sağlıklı yaşama adım atmak için evransel şifa şekli olan REİKİ ile tanıştı. İlk olarak REİKİnin yaşamına kattığı güzellikler ardından sonsuz gelişmeleri kapsayacak yolculuk başladı.

  Sonrasında  aldığı ; Koçluk  Eğitimleri , Öğrenci Koçluğu,NLP Master, Quantum Master, Hipnoz ve Eğitici Eğitmenliği Eğitimleri ile ADVANCED MASTER TRAINER olarak ,  Koçluk Hizmetleri &  Bireysel Seanslarıile Koçluk Eğitimleri ve Farkındalık Seminerleri  vermeye başladı.

  Ayrıca Evrensel Enerji Sistemleri alanında  ,Reiki Master, EFT, Altın Üçgen, Gümüş Mor Alev(GMA), Astroloji ve Rüya Farkındalığı, Rüya Okumaları ,Melek Enerjileri,Ra-Sheeba Master,Simyacı Dokunuşu ve Bilinç Altı Tanıtımı  Seminerlerine ve Sertifika Eğitimlerine Katıldı.

  Kendi edindiğİ, kurumsal, sosyal ve özel yaşantısındaki deneyimleri harmanlayarak bütünsel bir  değişim ile şu andaki işinde sonsuz bir huzur duygusuyla çalışmakta‘’İşin özü SEVGİ… Sevgi ile ulaşılamayacak bir yol ve aşılamayacak bir engel yoktur. Tek engel, bizim kendimize koyduğumuzKENDİengelimizdir. Her şeyi yapabilecek tek güç içimdeki SEVGİDİR’’ sloganıylasorunların nasıl aşılacağını yaşayarak deneyimlediği ve başardığı  bu yolda, ilk mesleğinin devamını sağlayan, vizyon ve misyonuyla bütünleşen  bu mesleği ve insanların kalplerine dokunabilmenin mutluluğunu yaşamaktadır.Halen Seçil GÜR DAMAR’dan aldığı Spiritüel Koçluk Eğitimlerine devam etmektedir.

  Belgelendirme ve Belge Örnekleri

  Almış olduğunuz bu eğitim programı Arel Üniversitesi Onaylı olup, E-Devlet sisteminde sorgulanabilir.
  Ömür boyu geçerlidir, devlet ya da özel tüm kurumlarda kullanabilirsiniz.
  Eğitim bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde e-devlet sisteminde görüntülenir.

  Matlas Hakkında

  www.matlas.com.tr
  www.ieccert.com
  www.sanalogretmenim.com

  Gerçek online eğitim deneyimi ile Türkiye’de sizlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Online  Eğitimler de uluslararası başarı kriterleri ve başarı ödülleriyle; Web sitemiz üzerinde güvenle, canlı sınıflarda 7/24 öğretmenlerin canlı anlatımı, akıllı tahta uygulamaları, ihtiyaç duyabileceğiniz yazılı, ses dosyaları ve videolarla desteklenmektedir.

  Eğitmenler, canlı sınıf ortamında kursiyerlerle konuşarak gerçek sınıf ortamındaymış gibi olmanızı sağlar. Sanal sınıflarda kursiyerler sadece eğitmenlerle değil, sınıftaki ve sistemdeki tüm öğrencilerle konuşma, yazışma ve etkileşim imkânı bulurlar. Ayrıca aldığınız ve/veya kaçırdığınız tüm dersleri tekrar izleme imkanı sağlar.

  Matlas Akademi Çok Uluslu bir marka olarak Butik Örgün Eğitimler ve Online eğitimlere Müşteri memnuniyeti ve Eğitim Kalitesiyle eğitimlerine devam etmektedir. Aldığı Ulusal ve uluslararası başarı ödüllerinin onurunu duymaktadır.

  ETKİNLİK BİLGİSİ :

  • Başlangıç Tarihi:23 Temmuz 2024
  • Başlangıç Saati:21:00
  • Bitiş Tarihi:14 Ağustos 2024
  • Bitiş Saati:23:30
  • Katılımcı Sayısı:30
  • Eğitim Yeri:CANLI BAĞLANTI
  • Bağlantı:www.matlas.com.tr

  BU ETKİNLİĞİ BUL :

  Ana Sayfa
  Eğitimler
  Uzem Giriş
  Eğitim Kayıt
  Menü
  ×
  Sohbet başlat
  1
  💬 Yardıma ihtiyacım var
  Merhaba 👋
  Sana yardım edebilir miyiz?