OBJEKTİF ÇOCUK TESTLERİ EĞİTİMİ

 • 6 Haziran 2024 - 21:00
 • CANLI BAĞLANTI

OBJEKTİF ÇOCUK TESTLERİ EĞİTİMİ

Eğitmen: Uzm. Klinik Psk. Gökçen ÇOKAR ÇOBAN

“Doğru Değerlendirme, Aydınlık Gelecek!”

Eğitim Hakkında;

Tarih ve Saati: 6-7-8 Haziran 2024 / 21.00–23.30
Platformu: Google Meet / Canlı Bağlantı
Belge Saati: 64 Saat

Not: Tüm eğitimlerimiz uzaktan eğitim panelinden desteklenmektedir.

Ücretlendirmeler Hakkında;

Eğitim Dökümanları, Videolara Sınırsız Erişim, Uzmanlık Eğitimlerine Canlı Katılım, E-Devlet/Üniversite Onaylı Uzmanlık Belgesi DAHİL TOPLAM 1250 TL’dir.

Taksitlendirme Hakkında;

Havale/EFT Ödemelerinde: 5000 TL’ye kadar 3 taksit, 5000 TL üzerine 6 taksit yapılmaktadır.
Kredi Kartı Ödemelerinde: 2 aydan 12 aya kadar taksitlendirme yapılmaktadır.

Detaylı bilgi ve kayıt oluşturmak için;

  📝 Kayıt oluşturduğunuz andan itibaren uzaktan eğitim panelinden canlı dersleri beklemeden derslerinizi bitirip, belgelerinizi alabilirsiniz. Sonrasında canlı derslere dahil olabilirsiniz.

  Bu Eğitim Programı Hakkında Tüm Bilgilere Aşağıdaki Sekmelerden Ulaşabilirsiniz.

  Objektif Çocuk Testleri Nedir? Nasıl Uygulanır?

  Objektif çocuk testleri, çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini standardize edilmiş bir şekilde değerlendiren araçlardır. Bu testler, çocuğun yaşı, kültürü ve diline uygun olarak tasarlanmıştır ve genellikle çocukların belirli yetenek, beceri veya duygusal durumlarını ölçmek için kullanılır.

  Objektif testlerin temel özelliği, her çocuğa aynı koşullar altında uygulanabilmesi ve sonuçların standardize edilmiş bir şekilde değerlendirilebilmesidir. Bu, testin güvenirliğini ve geçerliliğini artırır.

  Nasıl Uygulanır?

  1. Amaç Belirleme: Hangi konuda bilgi alınmak istendiğine karar verilir. Örneğin, bir çocuğun bilişsel yeteneklerini, okuma becerilerini ya da duygusal durumunu değerlendirmek isteyebilirsiniz.
  2. Uygun Testin Seçilmesi: Değerlendirilmek istenen konuya uygun bir test seçilir. Farklı testler, farklı yaş grupları ve konular için tasarlanmıştır.
  3. Test Ortamının Hazırlanması: Test, sakin, aydınlık ve dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış bir ortamda uygulanmalıdır.
  4. Testin Uygulanması: Testin kılavuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda test uygulanır. Testin belli bir süresi olabilir ya da süresiz olabilir. Uygulayıcının test talimatlarına sadık kalması önemlidir.
  5. Sonuçların Değerlendirilmesi: Test sonuçları, test kılavuzunda belirtilen normlara veya puanlama sistemine göre değerlendirilir.
  6. Raporlama: Elde edilen sonuçlar, bir rapor formatında sunulur. Bu raporda, çocuğun testteki performansı, güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili öneriler bulunabilir.
  7. Öneri ve Müdahale: Eğer gerekiyorsa, test sonuçlarına dayanarak çocuğun eğitim, terapi veya diğer destek hizmetlerinden faydalanması için önerilerde bulunulur.

  Objektif çocuk testlerinin uygulanması sırasında, etik ilkelere dikkat edilmesi çok önemlidir. Çocuğun haklarına saygı gösterilmeli, test sonuçları gizli tutulmalı ve sadece yetkili kişilere açıklanmalıdır. Ayrıca, test sonuçlarının tek başına bir çocuğun tüm özelliklerini yansıtmayacağının farkında olmak ve sonuçları bu bilinçle yorumlamak gerekir.

  Eğitim İçeriği


  1. Modül: Temel Eğitim – Giriş

  • 1.1 Giriş: Objektif çocuk testlerinin tanımı, önemi ve gelişimi.
  • 1.2 Temel Kavramlar: Norm, standart sapma, güvenirlik, geçerlilik vb. kavramların anlaşılması.
  • 1.3 Çocuk Değerlendirmede Etik İlkeler: Test kullanımının etik boyutları, çocuğun hakları, ebeveynin rolü.
  • 1.4 Test Seçimi: Farklı testler arasından doğru testin seçilmesi, testin uygunluğu, kapsamı ve sınırlılıkları.
  • 1.5 Test Uygulama Teknikleri: Test ortamının hazırlığı, çocukla iletişim kurma, testin uygulanışı.
  • 1.6 Temel Değerlendirme Teknikleri: Sonuçların yorumlanması, puanlama sistemleri.

  Amaç: Katılımcılara objektif çocuk testlerinin temel kavramlarını, önemini ve uygulama tekniklerini öğretmek.


  2. Modül: Uygulamalı Değerlendirme – Popüler Çocuk Testlerinin İncelenmesi

  • 2.1 Bilişsel Yetenek Testleri: Örnek testlerin incelenmesi, uygulama ve değerlendirme.
  • 2.2 Öğrenme Güçlükleri Testleri: Özgül öğrenme güçlüklerini belirleme.
  • 2.3 Duygusal ve Davranışsal Değerlendirmeler: Çocuğun duygusal durumunu ve davranış özelliklerini belirleme.
  • 2.4 Özel Eğitim İhtiyaçları Testleri: Özel eğitim ihtiyaçlarını tespit etme.
  • 2.5 Uygulama ve Vaka Çalışmaları: Farklı testlerin gerçek durumlarla uygulanması.

  Amaç: Katılımcılara popüler çocuk testleri hakkında derinlemesine bilgi vermek ve uygulamalı deneyim kazandırmak.


  3. Modül: İleri Seviye – Test Sonuçlarının Yorumlanması ve Rapor Yazma

  • 3.1 İleri Seviye Yorumlama Teknikleri: Test sonuçlarının detaylı analizi, araştırma ve klinik bulgularla ilişkilendirme.
  • 3.2 Test Raporlama Süreçleri: Etkili rapor yazma teknikleri, raporun bölümleri, dil ve üslup.
  • 3.3 Öneri ve Müdahale Stratejileri: Test sonuçlarına dayalı öneri ve müdahalelerin planlanması.
  • 3.4 Ebeveyn ve Öğretmenle İletişim: Test sonuçlarının ebeveyn ve öğretmenlere aktarılması, önerilerin paylaşılması.
  • 3.5 İleri Seviye Uygulama ve Vaka Analizleri: Gerçek vaka örnekleri üzerinden test sonuçlarının yorumlanması ve rapor yazma.

   Eğitimde Verilecek Olan Testler Nelerdir?

   Catell 2-A zeka testi
   Catell 3-A zeka testi
   Gessel gelişim figürleri testi
   Goodenough harris bir insan çiz testi
   Peabody resim kelime eşleştirme testi
   Metropolitan okul olgunluğu testi
   Frostig Gelişimsel- Görsel algı testi
   AG-TE Ankara gelişim tarama envanteri
   Benton Görsel bellek testi
   Porteus labirentleri testi
   Bender Gestalt görsel motor algılama testi
   D2 Dikkat Testi

  Kimler Katılabilir ve İstihdam Alanları Nelerdir?

  Kimler Katılabilir?

  1. Psikologlar: Klinik, okul ve danışmanlık psikologları bu eğitimi alarak çocuklarla yaptıkları çalışmalarda daha etkili değerlendirmeler yapabilirler.
  2. Rehber Öğretmenler ve Danışmanlar: Okul ortamında çocukların eğitim ve psikososyal ihtiyaçlarını değerlendirmede bu testleri kullanabilirler.
  3. Özel Eğitim Uzmanları: Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların değerlendirmesinde bu testlerden faydalanabilirler.
  4. Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri: Tanı ve tedavi sürecinde objektif bilgilere ihtiyaç duyarlar.
  5. Sosyal Hizmet Uzmanları: Risk altındaki çocukların değerlendirilmesi ve doğru müdahalelerin planlanmasında bu eğitimi kullanabilirler.
  6. Eğitimciler: Öğrenci gelişimini daha yakından takip etmek, eğitimde bireyselleştirme yapmak adına bu eğitime ihtiyaç duyarlar.
  7. Anaokulu ve Kreş Öğretmenleri: Erken yaşta yapılan değerlendirmelerle çocuğun gelişimini takip etmek ve desteklemek için bu eğitim önemlidir.
  8. Aile Danışmanları: Aile içi dinamikleri ve çocukla ilgili sorunları objektif bir şekilde değerlendirebilmek için bu eğitime ihtiyaç duyarlar.
  9. Pedagoglar: Çocukların gelişimini takip ederken bu testleri kullanabilirler.
  10. Sağlık Profesyonelleri: Fizyoterapistler, dil ve konuşma terapistleri gibi uzmanlar, objektif değerlendirmelere dayanarak müdahale planlamaları için bu eğitimi alabilirler.

  İstihdam Alanları:

  1. Okullar: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisleri, özel eğitim merkezleri.
  2. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin değerlendirilmesi ve eğitimi için.
  3. Psikolojik Danışmanlık Merkezleri: Bireysel ve grup terapileri, değerlendirme süreçleri için.
  4. Hastaneler: Çocuk ve ergen psikiyatri servisleri, psikolojik danışmanlık birimleri.
  5. Araştırma Merkezleri: Çocuk gelişimi, eğitim psikolojisi üzerine araştırmalar yapılırken objektif değerlendirmeler için.
  6. Kamu Kurumları: Sosyal hizmetler, çocuk koruma merkezleri, aile ve sosyal politika birimleri.
  7. Özel Danışmanlık Ofisleri: Aile danışmanlığı, çocuk danışmanlığı hizmetleri sunan özel ofisler.

  Neden Katılmalıyım?

  1. Bilimsel Yaklaşım: Objektif çocuk testleri, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini bilimsel ve standartlaştırılmış yöntemlerle değerlendirmenizi sağlar. Bu eğitime katılarak bu yaklaşımın nasıl uygulandığını öğrenirsiniz.
  2. Doğru Değerlendirme: Çocukların yeteneklerini, ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit edebilirsiniz. Bu, onlara en uygun eğitim ve destek yöntemlerini belirlemenizde yardımcı olur.
  3. Erken Müdahale: Olası öğrenme güçlükleri, davranışsal sorunlar veya duygusal zorluklar gibi durumları erken tespit edebilir ve erken müdahale fırsatı yakalayabilirsiniz.
  4. Kişisel Gelişim: Eğitim, öğrenciler veya çocuklarla çalışan profesyoneller için kişisel ve mesleki gelişim fırsatı sunar. Bu eğitimle edindiğiniz bilgi ve beceriler, uzmanlığınızı derinleştirir.
  5. Ebeveynlerle İşbirliği: Ebeveynler, çocuklarının gelişimini anlamak ve desteklemek isterler. Objektif test sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlama ve iletişim becerileri, ebeveynlerle daha etkili işbirliği yapmanızı sağlar.
  6. Güncel Yaklaşımlar: Eğitime katılarak çocuk testleri alanındaki güncel yaklaşımlar, teknikler ve araçlar hakkında bilgi sahibi olursunuz.
  7. Kariyer Fırsatları: Özellikle psikoloji, eğitim, özel eğitim ve danışmanlık gibi alanlarda çalışan profesyoneller için bu eğitim, kariyer fırsatlarını genişletebilir ve uzmanlık alanı yaratabilir.
  8. Etik ve Mesleki Standartlar: Çocuklarla çalışırken etik ve mesleki standartların ne olduğunu öğrenir, doğru ve etik bir şekilde değerlendirme yapma bilincine sahip olursunuz.
  9. Farkındalık: Farklı testlerin ne zaman ve nasıl kullanılacağına dair bilgi ve farkındalığınız artar.
  10. Toplumsal Katkı: Topluma ve bireylere objektif, bilimsel ve etik değerlendirmelerle katkıda bulunma fırsatı elde edersiniz.

  Eğitmen Hakkında

  Danışmanlık desteği veren Gökçen ÇOKAR ÇOBAN, halen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde kurum psikoloğudur. İki yıldan fazladır özel çocuklar ile çalışmakta ayrıca UCİM ‘e gönüllü destek vermektedir. Klinik psikolog ve Aile danışmanı Gökçen Çokar Çoban Yakın Doğu Üniversitesinden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Antalya eğitim araştırma hastanesinde staj yaparak birçok testi uygulama ve vaka üzerinde çalışma fırsatı bulmuştur.

  Psikoloji alanında online ve yüz yüze bir çok eğitim ve webinar vermeye devam etmektedir. Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra çocukları değerlendirmede kullanılan objektif ve projektif testler, MMPI, filial terapi, oyun terapisi, masal terapisi, Dehb uygulamaları, çocuk ve yetişkin danışmanlık becerileri, Klinik görüşme, Mindfulness eğitimleri aldığı eğitimlerden bazılarıdır. MOXO dikkat performans ve WISC-R test uygulayıcısıdır.

  Belgelendirme ve Belge Örnekleri

  Almış olduğunuz bu eğitim programı Arel Üniversitesi Onaylı olup, E-Devlet sisteminde sorgulanabilir.
  Ömür boyu geçerlidir, devlet ya da özel tüm kurumlarda kullanabilirsiniz.
  Eğitim bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde e-devlet sisteminde görüntülenir.

  Matlas Hakkında

  www.matlas.com.tr
  www.ieccert.com
  www.sanalogretmenim.com

  Gerçek online eğitim deneyimi ile Türkiye’de sizlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Online  Eğitimler de uluslararası başarı kriterleri ve başarı ödülleriyle; Web sitemiz üzerinde güvenle, canlı sınıflarda 7/24 öğretmenlerin canlı anlatımı, akıllı tahta uygulamaları, ihtiyaç duyabileceğiniz yazılı, ses dosyaları ve videolarla desteklenmektedir.

  Eğitmenler, canlı sınıf ortamında kursiyerlerle konuşarak gerçek sınıf ortamındaymış gibi olmanızı sağlar. Sanal sınıflarda kursiyerler sadece eğitmenlerle değil, sınıftaki ve sistemdeki tüm öğrencilerle konuşma, yazışma ve etkileşim imkânı bulurlar. Ayrıca aldığınız ve/veya kaçırdığınız tüm dersleri tekrar izleme imkanı sağlar.

  Matlas Akademi Çok Uluslu bir marka olarak Butik Örgün Eğitimler ve Online eğitimlere Müşteri memnuniyeti ve Eğitim Kalitesiyle eğitimlerine devam etmektedir. Aldığı Ulusal ve uluslararası başarı ödüllerinin onurunu duymaktadır.

  ETKİNLİK BİLGİSİ :

  • Başlangıç Tarihi:6 Haziran 2024
  • Başlangıç Saati:21:00
  • Bitiş Tarihi:8 Haziran 2024
  • Bitiş Saati:23:30
  • Katılımcı Sayısı:25
  • Eğitim Yeri:CANLI BAĞLANTI
  • Bağlantı:www.matlas.com.tr

  BU ETKİNLİĞİ BUL :

  Ana Sayfa
  Eğitimler
  Uzem Giriş
  Eğitim Kayıt
  Menü
  ×
  Sohbet başlat
  1
  💬 Yardıma ihtiyacım var
  Merhaba 👋
  Sana yardım edebilir miyiz?