Genel Almanca Eğitim İçeriği

A1 Almanca Eğitim İçeriği (50 Saat)

 1. Grundwortschatz (Temel Sözcük Dağarcığı) – 6 Saat
  • Begrüßung und Vorstellung: Hallo, Guten Tag, Wie heißen Sie? (Selamlaşma ve Tanışma: Merhaba, İyi günler, Adınız nedir?)
  • Zahlen von 1 bis 100: eins, zwei, drei (1’den 100’e Sayılar: bir, iki, üç)
  • Tageszeiten und Wochentage: Morgen, Abend, Montag, Freitag (Günün Zamanları ve Haftanın Günleri: Sabah, Akşam, Pazartesi, Cuma)
 2. Grundlegende Grammatik (Temel Dilbilgisi) – 8 Saat
  • Der, die, das: Geschlecht und Artikel (Cinsiyet ve Belirleyiciler: Erkek, Dişi, Nötr)
  • Einfache Verben im Präsens: sein, haben, machen (Şimdiki Zamandaki Basit Fiiller: olmak, sahip olmak, yapmak)
  • Fragen und Verneinung: Wo? Was? Nicht. (Soru ve Olumsuzluk: Nerede? Ne? Değil.)
 3. Einfache Hör- und Leseverständnisübungen (Basit Dinleme ve Okuma Anlama Egzersizleri) – 8 Saat
  • Kurze Dialoge und Alltagssituationen (Kısa Diyaloglar ve Günlük Durumlar)
  • Einfache Texte und Beschilderungen (Basit Metinler ve Tabela Okumaları)
 4. Aussprache und Konversation (Telaffuz ve Konuşma) – 10 Saat
  • Buchstaben und Laute: A, B, C, ä, ö, ü (Harfler ve Sesler: A, B, C, ä, ö, ü)
  • Einfache Alltagsgespräche: Wie geht’s? Was machst du heute? (Basit Günlük Konuşmalar: Nasılsın? Bugün ne yapıyorsun?)
 5. Kulturelle Einführung (Kültürel Giriş) – 8 Saat
  • Grundlegendes über Deutschland: Geografie, Bevölkerung (Almanya Hakkında Temel Bilgiler: Coğrafya, Nüfus)
  • Deutsche Feste und Bräuche: Weihnachten, Ostern (Alman Bayramları ve Adetler: Noel, Paskalya)

A2 Almanca Eğitim İçeriği (50 Saat)

 1. Erweiterter Wortschatz (Genişletilmiş Sözcük Dağarcığı) – 8 Saat
  • Familie und Beziehungen: Mutter, Vater, Freund (Aile ve İlişkiler: Anne, Baba, Arkadaş)
  • Hobbies und Freizeit: lesen, tanzen, Musik hören (Hobiler ve Boş Zaman Aktiviteleri: okumak, dans etmek, müzik dinlemek)
  • Essen und Getränke: Frühstück, Mittagessen, Wasser, Kaffee (Yemek ve İçecekler: Kahvaltı, Öğle Yemeği, Su, Kahve)
 2. Fortgeschrittene Grammatik (İleri Dilbilgisi) – 8 Saat
  • Präteritum von sein und haben: ich war, du hattest (Sein ve Haben Fiillerinin Geçmiş Zamanki Halleri: Ben oradaydım, senin vardı)
  • Trennbare Verben: anrufen, aufstehen (Ayrılabilen Fiiller: aramak, kalkmak)
  • Dativobjekte und -präpositionen: mit, zu, von (Yönelme Halindeki Nesne ve Edatları: ile, -e, -den)
 3. Hör- und Leseverständnisübungen (Dinleme ve Okuma Anlama Egzersizleri) – 8 Saat
  • Nachrichten und kurze Berichte (Haberler ve Kısa Raporlar)
  • Alltägliche Geschichten und Anekdoten (Günlük Hikayeler ve Fıkralar)
 4. Kommunikative Fähigkeiten (İletişim Becerileri) – 8 Saat
  • Rollenspiele und einfache Diskussionen (Rol Oyunları ve Basit Tartışmalar)
  • Persönliche Erfahrungen und Geschichten teilen (Kişisel Deneyimlerin ve Hikayelerin Paylaşılması)
 5. Kulturelles Wissen (Kültürel Bilgi) – 8 Saat
  • Deutsche Traditionen und Festivals: Oktoberfest, Karneval (Alman Gelenekleri ve Festivalleri: Oktoberfest, Karnaval)
  • Historische Stätten und Tourismus: Schloss Neuschwanstein, Berliner Mauer (Tarihi Mekanlar ve Turizm: Neuschwanstein Kalesi, Berlin Duvarı)

B1 Almanca Eğitim İçeriği (50 Saat)

 1. Vertiefter Wortschatz (Derinleştirilmiş Sözcük Dağarcığı) – 8 Saat
  • Arbeit und Beruf: Arbeitsplatz, Gehalt, Bewerbung (İş ve Meslek: İş yeri, Maaş, Başvuru)
  • Gesundheit und Körperpflege: Arzt, Medizin, Sport treiben (Sağlık ve Vücut Bakımı: Doktor, İlaç, Spor yapmak)
  • Reisen und Transport: Flughafen, Fahrkarte, Reservierung (Seyahat ve Ulaşım: Havaalanı, Bilet, Rezervasyon)
 2. Komplexe Grammatik (Kompleks Dilbilgisi) – 10 Saat
  • Perfekt und Präteritum: Ich habe gesehen, er ging (Geçmiş Zamanların Karşılaştırılması: Ben gördüm, o gitti)
  • Relativsätze und Konjunktionen: Das Haus, in dem ich wohne, weil, obwohl (İlgi Cümleleri ve Bağlaçlar: İçinde yaşadığım ev, çünkü, rağmen)
  • Passivkonstruktionen: Das Buch wurde gelesen (Edilgen Yapılar: Kitap okundu)
 3. Vertiefte Hör- und Leseverständnisübungen (Derinleştirilmiş Dinleme ve Okuma Anlama Egzersizleri) – 8 Saat
  • Radiosendungen und Fernsehnachrichten (Radyo Programları ve Televizyon Haberleri)
  • Literarische Auszüge und Artikel (Edebi Alıntılar ve Makaleler)
 4. Erweiterte Kommunikation (Genişletilmiş İletişim Becerileri) – 8 Saat
  • Meinungen äußern und argumentieren (Fikirlerini ifade etme ve argüman sunma)
  • Komplexe Gesprächssituationen: Diskussionen, Interviews (Kompleks Konuşma Durumları: Tartışmalar, Röportajlar)
 5. Kulturelles Bewusstsein und Landeskunde (Kültürel Farkındalık ve Ülke Bilgisi) – 6 Saat
  • Deutsche Geschichte und Politik: Wiedervereinigung, aktuelle Themen (Alman Tarihi ve Politikası: Yeniden Birleşme, güncel konular)
  • Beliebte Kulturevents und Literatur: Buchmessen, Goethe (Popüler Kültürel Etkinlikler ve Edebiyat: Kitap Fuarları, Goethe)

B2 Almanca Eğitim İçeriği (50 Saat)

 1. Fortgeschrittener Wortschatz (İleri Seviye Sözcük Dağarcığı) – 8 Saat
  • Gesellschaft und Politik: Wahlen, Demokratie, Integration (Toplum ve Politika: Seçimler, Demokrasi, Entegrasyon)
  • Kunst und Literatur: Bildhauerei, Lyrik, Klassiker (Sanat ve Edebiyat: Heykelcilik, Lirik, Klasikler)
  • Technologie und Digitalisierung: Software, Datenschutz, soziale Medien (Teknoloji ve Dijitalleşme: Yazılım, Veri koruma, sosyal medya)
 2. Experte Grammatik (Uzman Dilbilgisi) – 10 Saat
  • Konjunktiv II: Ich hätte, du wärst, es gäbe (Koşul Kipi: Ben olurdu, sen olurdun, olurdu)
  • Indirekte Rede: Er sagte, dass er käme (Dolaylı Anlatım: O geleceğini söyledi)
  • Plusquamperfekt: Ich hatte gearbeitet, sie waren gefahren (Geçmişte Bitmiş Zaman: Ben çalışmıştım, onlar gitmişti)
 3. Vertiefte Hör- und Leseverständnisübungen (Derinleştirilmiş Dinleme ve Okuma Anlama Egzersizleri) – 8 Saat
  • Dokumentarfilme und anspruchsvolle Radiosendungen (Belgesel filmler ve kapsamlı radyo programları)
  • Fachartikel und Literaturkritiken (Bilimsel makaleler ve edebiyat eleştirileri)
 4. Flüssige Kommunikation und Präsentation (Akıcı İletişim ve Sunum) – 8 Saat
  • Themenbasierte Diskussionen und Debatten (Tema temelli tartışmalar ve münazaralar)
  • Mündliche Vorträge und Präsentationen (Sözlü sunumlar ve tanıtımlar)
 5. Tiefgehende Kultur- und Gesellschaftskunde (Derinlemesine Kültür ve Toplum Bilgisi) – 6 Saat
  • Deutsche Philosophie und Denker: Kant, Nietzsche (Alman Felsefesi ve Düşünürleri: Kant, Nietzsche)
  • Aktuelle gesellschaftliche Themen und Herausforderungen (Güncel toplumsal konular ve zorluklar)
Ana Sayfa
Eğitimler
Uzem Giriş
Eğitim Kayıt
Menü
×
Sohbet başlat
1
💬 Yardıma ihtiyacım var
Merhaba 👋
Sana yardım edebilir miyiz?