CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ

 • 23 Temmuz 2024 - 21:00
 • CANLI BAĞLANTI

CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ

Eğitmen: Prof. Dr. Ekrem ÇULFA

“Doğru Bilgiyle Danışanlarınızın Cinsel Yaşamı Dönüştürün.”

Eğitim Hakkında;

Tarih ve Saati: 23 Temmuz – 15 Ağustos 2024 / 21.00–23.30 (8 Gün)
Eğitim Günü: Salı ve Perşembe Günleri
Platformu: Google Meet / Canlı Bağlantı
Belge Saati: 120 Saat

Not: Tüm eğitimlerimiz uzaktan eğitim panelinden desteklenmektedir.

Ücretlendirmeler Hakkında;

Eğitim Dökümanları, Videolara Sınırsız Erişim, Uzmanlık Eğitimlerine Canlı Katılım, E-Devlet/Üniversite Onaylı Uzmanlık Belgesi DAHİL TOPLAM 2500 TL’dir.

Taksitlendirme Hakkında;

Havale/EFT Ödemelerinde: 5000 TL’ye kadar 3 taksit, 5000 TL üzerine 6 taksit yapılmaktadır.
Kredi Kartı Ödemelerinde: 2 aydan 12 aya kadar taksitlendirme yapılmaktadır.

Detaylı bilgi ve kayıt oluşturmak için;

  📝 Kayıt oluşturduğunuz andan itibaren uzaktan eğitim panelinden canlı dersleri beklemeden derslerinizi bitirip, belgelerinizi alabilirsiniz. Sonrasında canlı derslere dahil olabilirsiniz.

  Bu Eğitim Programı Hakkında Tüm Bilgilere Aşağıdaki Sekmelerden Ulaşabilirsiniz.

  Cinsel Terapi Nedir? Cinsel Terapist Kimdir?

  Cinsel Terapi Nedir?

  Cinsel terapi, bireylerin veya çiftlerin cinsel işlev, cinsel tatmin veya cinsel ilişkiyle ilgili yaşadığı sorunları ele almak, anlamak ve çözmek için profesyonel yardım aldığı bir tedavi sürecidir. Cinsel terapi, cinsel işlev bozuklukları, cinsel kimlik sorunları, cinsel yönelim sorunları, cinsel travma veya cinsel ilişkilerle ilgili diğer konulardaki zorlukları ele alabilir.

  Cinsel terapinin ana hedefleri şunlardır:

  1. Cinsel işlev bozukluklarını tedavi etmek (örn. erektil disfonksiyon, cinsel isteksizlik, orgazm olamama vb.).
  2. Cinsel bilgi eksikliklerini gidermek ve cinsel eğitim sağlamak.
  3. Cinsellikle ilgili korku, suçluluk, utanç gibi olumsuz duygusal tepkileri ele almak.
  4. Cinsel travmalardan kaynaklanan sorunları tedavi etmek.
  5. Çiftler arasındaki cinsel uyumsuzlukları ele almak.
  6. Cinsel kimlik ve yönelimle ilgili sorunları ele almak.

  Cinsel Terapist Kimdir?

  Cinsel terapist, cinsellikle ilgili sorunları tedavi etme konusunda özel eğitim ve deneyime sahip bir sağlık profesyonelidir. Cinsel terapistler genellikle psikoloji, sosyal hizmet, psikiyatri, hemşirelik gibi alanlarda temel bir eğitime sahip olup, ardından cinsel terapi konusunda özel eğitim alırlar.

  Cinsel terapistlerin temel özellikleri şunlardır:

  1. Cinsel sağlık, anatomisi ve fizyolojisi hakkında geniş bilgiye sahip olmaları.
  2. Farklı cinsel işlev bozuklukları ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgili olmaları.
  3. Empati, anlayış ve tarafsızlıkla yaklaşabilme yeteneğine sahip olmaları.
  4. Gizliliğe ve profesyonel etik standartlara sıkı sıkıya bağlı olmaları.
  5. Çeşitli cinsel kimlikler, yönelimler ve pratikler hakkında bilgili ve açık fikirli olmaları.

  Bir cinsel terapist, danışanın ya da danışanların cinsel sorunlarına bütüncül bir yaklaşım sergileyerek, bu sorunların psikolojik, fizyolojik, ilişkisel ve kültürel yönlerini ele alır. Cinsel terapistlerin yardımıyla birçok birey ve çift, cinsel yaşamlarında daha tatmin edici ve sağlıklı bir deneyim elde edebilir.

  Eğitim İçeriği Nedir?

  1. Modül: Cinsel Terapinin Temelleri

  • Cinsel Terapinin Tarihi ve Evrimi
  • Terapi Sürecinde Cinsellik
  • Cinsel Terapiye Etiğin ve Profesyonellik İlkelerinin Rolü

  2. Modül: Cinsel Sağlık ve Disfonksiyonlar

  • Cinsel İşlev Bozukluklarının Tanımı ve Sınıflandırılması
  • Cinsel İşlev Bozukluklarının Nedenleri ve Tedavisi
  • Cinsel Sağlık Hizmetleri ve Tedavi Yaklaşımları

  3. Modül: Cinsel Kimlikler ve Yönelimler

  • Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet Rolü ve Cinsiyet İfadesi
  • Cinsel Yönelimlerin Çeşitliliği
  • Trans, Non-Biner ve Diğer Cinsiyet Kimlikleri İçin Terapi Yaklaşımları

  4. Modül: Kültür, Toplum ve Cinsellik

  • Kültürel ve Dini İnançlar Çerçevesinde Cinsellik
  • Cinsel Önyargılar, Stereotipler ve Diskriminasyon
  • Farklı Kültürlerle Terapide Hassasiyet

  5. Modül: Cinsel Travma ve İyileşme

  • Cinsel Saldırı, İstismar ve Tacizin Tanımı ve Etkileri
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Cinsel İşlev
  • Cinsel Travma İyileşme Süreçleri ve Terapi Yaklaşımları

  6. Modül: Parafililer ve Tedavi Yaklaşımları

  • Parafililerin Tanımı, Sınıflandırması ve Etiyolojisi
  • Özgül Parafili Türleri: Voyörizm, Frotörizm, Sadizm, Mazoşizm vb.
  • Parafili Tedavi Yaklaşımları ve İntervansiyonları

  7. Modül: İlişkilerde Cinsellik ve İletişim

  • İlişkilerde Cinsel Sorunlar ve Dinamikler
  • Cinsel İletişim ve İhtiyaçların Eşleşmemesi
  • Çift Terapisinde Cinsel Sorunların Ele Alınması

  8. Modül: Özel Popülasyonlar ve Cinsel Terapi

  • Engellilerde Cinsellik ve Terapi Yaklaşımları
  • Yaşlılıkta Cinsellik ve Özgül Sorunlar
  • Kronik Hastalıklar ve Cinsel İşlev
  • Öz-bakım ve İkincil Travmatik Stresin Yönetimi
  • Süpervizyon

  Kimler Katılabilir ve İstihdam Alanları Nelerdir?

  1. Psikologlar: Klinik ya da danışma psikologları cinsel sorunlarda uzmanlaşabilirler.
  2. Psikiyatristler: Psikiyatrik tedavi ve ilaçla desteklenen yaklaşımlarda cinsel terapi bilgisine ihtiyaç duyarlar.
  3. Psikoterapistler ve Aile Terapistleri: İlişki sorunlarını daha kapsamlı bir şekilde ele almak için cinsel terapi bilgisine sahip olmalıdırlar.
  4. Sosyolog ve Sosyal Hizmet Uzmanları: Bireylerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına daha bütünsel bir yaklaşım sağlamak adına bu eğitime katılabilirler.
  5. Hemşireler: Özellikle kadın sağlığı, üreme sağlığı ve androloji alanında çalışan hemşireler için cinsel terapi bilgisi faydalı olabilir.
  6. Tıp Doktorları: Ürologlar, jinekologlar ve androloglar gibi uzmanlık dallarında çalışan doktorlar cinsel sağlıkla ilgili konularda bilgilendirme ve danışmanlık yapabilir.
  7. Cinsel Sağlık Danışmanları: Cinsel eğitim ve danışmanlık yapmayı hedefleyen bireyler.
  8. Eğitimciler: Çocuk gelişim uzmankarı, rehber öğretmenler ve üniversite hocaları.
  9. Öğrenciler: Psikoloji, psikiyatri, sosyal hizmet, hemşirelik, çocuk gelişimi, sosyoloji gibi bölümlerde okuyan öğrenciler bu eğitime ilgi gösterebilir.

  İstihdam Alanları:

  1. Özel Muayenehaneler: Uzmanlaşmış terapistler kendi pratislerini oluşturabilirler.
  2. Hastaneler: Üroloji, jinekoloji ve psikiyatri servislerinde cinsel terapistlere ihtiyaç duyulabilir.
  3. Rehabilitasyon Merkezleri: Özellikle fiziksel travma sonrası cinsel işlev bozukluklarıyla mücadele eden bireyler için terapi sağlanabilir.
  4. Üniversite ve Eğitim Kurumları: Cinsel sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmetleri sunabilirler.
  5. Sivil Toplum Kuruluşları: Cinsel sağlıkla ilgili bilgilendirme, danışmanlık ve destek hizmetleri sağlanabilir.
  6. Araştırma Enstitüleri: Cinsel sağlık ve terapi üzerine araştırmalar yapabilirler.
  7. Eğitim Şirketleri: Diğer profesyonellere veya genel halka yönelik cinsel terapi ve cinsel sağlık eğitimleri düzenleyebilirler.

  Neden Katılmalıyım?

  1. Bütünsel Bakış Açısı: Cinsellik, bireylerin yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Terapistler, danışanların cinsel sorunları ve endişeleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ki bu konularda yardımcı olabilsinler.
  2. Bilgi ve Yetenek Edinme: Cinsel terapi, özgül teknikler, yaklaşımlar ve bilgilere ihtiyaç duyar. Bu eğitim, terapistlere bu konularda gerekli yetkinlikleri kazandırır.
  3. Önyargılardan Uzaklaşma: Cinsellik hakkındaki kişisel inançlar ve önyargılar, terapötik süreci etkileyebilir. Eğitim, terapistlerin bu önyargıları fark etmelerine ve onları profesyonel tutumlarına entegre etmemelerine yardımcı olur.
  4. Güncel Bilgi: Cinsel sağlık ve cinsel terapi alanındaki bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir. Eğitimler, terapistlere bu alandaki en güncel bilgilere ulaşma fırsatı sunar.
  5. Etkili İletişim: Cinsellik, birçok birey için hassas bir konudur. Terapistler, danışanların bu konuda rahat ve açıkça konuşabilmelerini sağlamak için özgül iletişim becerilerine ihtiyaç duyar.
  6. Özel Popülasyonlarla Çalışma: Cinsel terapi eğitimi, LGBTQ+ bireyler, engelli bireyler veya yaşlılar gibi özel popülasyonlarda karşılaşılan cinsel sorunlar hakkında bilgi verir.
  7. Profesyonel Gelişim: Terapistler için sürekli öğrenme ve gelişim esastır. Cinsel terapi eğitimi, profesyonel gelişimlerine katkıda bulunur ve uzmanlık alanlarını genişletir.
  8. Etiğe Uygun Pratik: Cinsel sorunları ele alırken etik standartlara uygun hareket etmek esastır. Eğitim, terapistlere bu konuda rehberlik eder.
  9. Bireylerin ve Çiftlerin İlişkilerini İyileştirme: Cinsel sorunlar, bireysel ve çift ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Terapistler, bu eğitim sayesinde danışanlarının cinsel yaşamlarını ve dolayısıyla ilişkilerini iyileştirmelerine yardımcı olabilirler.

  Bir terapist olarak cinsel terapi eğitimine katılarak hem profesyonel yetkinliklerinizi geliştirebilir hem de danışanlarınıza daha kapsamlı bir destek sağlama kapasitesine sahip olabilirsiniz.

  Eğitmen Hakkında

  MyLife Psikolojik Danışmanlık & Yaşam Koçluğu Merkezleri Kurucu, Genel Müdür

  1981 Yılında Afyonkarahisar ili Şuhut İlçesi İsalı Köyü İlkokulundan 2. ci olarak mezun oldu.

  1984 Yılında Kocaeli İli Gölcük İlçesi Gölcük İmam Hatip Lisesi Ortaokulundan 1. olarak mezun oldu

  1987 Yılında İzmit Lisesi Matematik Bölümünü başarıyla bitirdi.

  1987-1993 ODTÜ Eğitim Fakültesi Matematik Eğitim Bölümünden Eğitim ve Pedagojik Formasyon alarak başarıyla mezun oldu.

  1987- 2017 Serbest olarak Öğrenci Koçluğu, Eğitim Koçluğu, Yaşam Koçluğu & İş adamlarına Koçluk yaptı.

  1993-1998 Özbekistan Bilimler Akademisi Matematik Enstitüsü’nde Master-Doktora yaptı ve Matematik-Fizik Bilim Doktorasını aldı.

  1993-1998 Özbekistan Bilimler Akademisi Samarkand Devlet Üniversitesinde Özel Psikoloji Pedagoji Doktora dersleri ve eğitimleri aldı.

  1993-1998 Özbek Devlet Liselerinde ve Devlet Üniversitelerinde Araştırma Görevlisi, Öğrenci Danışmanı, Eğitim Danışmanı, Yaşam Koçu, Kariyer Koçu, Aile Koçu ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

  1998-2001 Kırgızistan Bilimler Akademisinde Doçentlik için Yaptığı Bilimsel Yayınlar, Bölüm Başkanlığı, Dekanlık ve Öğretim Üyeliği Doçentlik ve Assistant Prof, Assoc. Prof unvanlarına layık görüldü.

  2001 Yılında YÖK’ten Doktora Denkliğini aldı

  1998-2001 Uluslararası Alatoo Üniversitesinde Bölüm Başkanı, Dekan, Öğrenci Danışmanı, Eğitim Danışmanı, Yaşam Koçu, Kariyer Koçu, Aile ve Veli Koçu ve Öğretim Üyesi olarak çalıştı.

  2001-2005 Uluslararası Türkmen Üniversitesinde Bölüm Başkanı, Rektör Danışmanı, Öğrenci Koçu, Eğitim Koçu, Yaşam Koçu, Kariyer Koçu, Aile Koçu ve Veli Koçu hem de Öğretim Üyesi olarak çalıştı.

  2005-2008 Rochville Üniversitesinde Psikoloji- Pedagoji Doktora dersleri ve eğitimlerini tamamlayarak Psikolog Pedagog Dr. ünvanına layık görüldü.

  2006-2009 İTÜ & İTİCU Üniversitelerinde  Öğretim Üyesi olarak çalıştı.

  2007-2009 İTİCU Uygulamalı Yüksek Lisans Psikoloji ve Pedagoji Eğitimleri Aldı.

  2010 Amerika The Gotman Institute ve Psikoloji İstanbul’dan Aile Evlilik Ve Cift Danışmanlığı Eğitimleri almıştır.

  2011- Uluslararasi Bilim Federasyonu ve  KİGEDER’ den Aile Koçluğu, Yaşam Koçluğu,  Öğrenci Koçluğu ve Yönetici Koçluğu eğitimleri ve sertifikaları almıştır.

  2013 Psikologlar ve Psikiyatrisiler Derneği’nden Hipnoz Sertifikası almıştır.

  2013-2017 Hızını alamayıp Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü Bitirmiştir.

  2015-2017 Harran Üniversitesi ve PETAD’ tan Aile Evlilik Çift Danışmanlığı Eğitimleri almıştır.

  2005-Halen My Life Psikolojik Danışmanlık & 7/24 Yaşam Koçluğu Merkezleri Kurucu, Genel Müdür ve Genel Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.

  2016-Halen Business Channel Türk Tv de “Dr Ekrem Çulfa ile Yeni Bir İş Yeni Bir Kariyer” ve “İçgörü” Programları  yapım, koordinatörlük  ve sunuculuğunu yapmaktadır.

  Belgelendirme ve Belge Örnekleri

  Almış olduğunuz bu eğitim programı Arel Üniversitesi Onaylı olup, E-Devlet sisteminde sorgulanabilir.
  Ömür boyu geçerlidir, devlet ya da özel tüm kurumlarda kullanabilirsiniz.
  Eğitim bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde e-devlet sisteminde görüntülenir.

  Matlas Hakkında

  www.matlas.com.tr
  www.ieccert.com
  www.sanalogretmenim.com

  Gerçek online eğitim deneyimi ile Türkiye’de sizlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Online  Eğitimler de uluslararası başarı kriterleri ve başarı ödülleriyle; Web sitemiz üzerinde güvenle, canlı sınıflarda 7/24 öğretmenlerin canlı anlatımı, akıllı tahta uygulamaları, ihtiyaç duyabileceğiniz yazılı, ses dosyaları ve videolarla desteklenmektedir.

  Eğitmenler, canlı sınıf ortamında kursiyerlerle konuşarak gerçek sınıf ortamındaymış gibi olmanızı sağlar. Sanal sınıflarda kursiyerler sadece eğitmenlerle değil, sınıftaki ve sistemdeki tüm öğrencilerle konuşma, yazışma ve etkileşim imkânı bulurlar. Ayrıca aldığınız ve/veya kaçırdığınız tüm dersleri tekrar izleme imkanı sağlar.

  Matlas Akademi Çok Uluslu bir marka olarak Butik Örgün Eğitimler ve Online eğitimlere Müşteri memnuniyeti ve Eğitim Kalitesiyle eğitimlerine devam etmektedir. Aldığı Ulusal ve uluslararası başarı ödüllerinin onurunu duymaktadır.

  ETKİNLİK BİLGİSİ :

  • Başlangıç Tarihi:23 Temmuz 2024
  • Başlangıç Saati:21:00
  • Bitiş Tarihi:15 Ağustos 2024
  • Bitiş Saati:23:30
  • Katılımcı Sayısı:30
  • Eğitim Yeri:CANLI BAĞLANTI
  • Bağlantı:www.matlas.com.tr

  BU ETKİNLİĞİ BUL :

  Ana Sayfa
  Eğitimler
  Uzem Giriş
  Eğitim Kayıt
  Menü
  ×
  Sohbet başlat
  1
  💬 Yardıma ihtiyacım var
  Merhaba 👋
  Sana yardım edebilir miyiz?