ÇOCUKLARDA DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI EĞİTİMİ

 • 23 Nisan 2024 - 21:00
 • CANLI BAĞLANTI

ÇOCUKLARDA DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI EĞİTİMİ ✨

Eğitmen: DKT. Tuana KÖSE KÜÇÜKÖKSÜZ

“Kelimelerin Dünyasında Küçük Adımlar, Büyük Farklar!”

Eğitim Hakkında;

Tarih ve Saati:  23-24-25 Nisan 2024 / 21.00–23.30
Platformu: Google Meet / Canlı Bağlantı
Belge Saati: 64 Saat

Not: Tüm eğitimlerimiz uzaktan eğitim panelinden desteklenmektedir.

Ücretlendirmeler Hakkında;

Eğitim Dökümanları, Videolara Sınırsız Erişim, Uzmanlık Eğitimlerine Canlı Katılım, E-Devlet/Üniversite Onaylı Uzmanlık Belgesi DAHİL TOPLAM 1250 TL’dir.

Detaylı bilgi ve kayıt oluşturmak için;

  📝 Kayıt oluşturduğunuz andan itibaren uzaktan eğitim panelinden canlı dersleri beklemeden derslerinizi bitirip, belgelerinizi alabilirsiniz. Sonrasında canlı derslere dahil olabilirsiniz.

  Bu Eğitim Programı Hakkında Tüm Bilgilere Aşağıdaki Sekmelerden Ulaşabilirsiniz.

  Çocuklarda Dil ve Konuşma Bozuklukları Nedir?

  Çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları, dilin (sözcüklerin, cümlelerin anlamı ve kullanımı) ve/veya konuşmanın (seslerin, hecelerin ve sözcüklerin telaffuz edilmesi) gelişiminin ve kullanımının beklenen paternlere göre atipik ya da anormal olduğu durumları ifade eder. Bu bozukluklar, çocuğun yaşına, gelişim seviyesine veya dil ve konuşmanın beklenen evrimsel sürecine göre belirlenir. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilirler.

  Dil Bozuklukları:

  1. Dilin Anlaşılmasıyla İlgili Bozukluklar (Receptive Language Disorder): Çocuğun söylenenleri anlamasında zorluk yaşadığı durumları kapsar.
  2. Dilin İfade Edilmesiyle İlgili Bozukluklar (Expressive Language Disorder): Çocuğun düşüncelerini, duygularını ve isteklerini sözel olarak ifade etmekte zorlandığı durumlardır.
  3. Dilin Sosyal Kullanım Bozuklukları (Pragmatic Language Disorder): Dilin sosyal bağlamda uygun bir şekilde kullanılmasında yaşanan zorlukları ifade eder. Örneğin, sırayla konuşma, göz teması kurma veya mizah anlayışı gibi.

  Konuşma Bozuklukları:

  1. Artikülasyon Bozuklukları: Seslerin, hecelerin veya sözcüklerin yanlış ya da eksik telaffuz edilmesi durumudur.
  2. Fluency Bozuklukları (Kekemelik): Konuşmanın akıcılığının kesintiye uğradığı durumları ifade eder. Kekemelik, tekrarlamalar, uzatmalar veya konuşma blokları ile karakterizedir.
  3. Ses Bozuklukları: Sesin perdesi, şiddeti veya kalitesiyle ilgili sorunları kapsar.

  Nedenleri: Çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri çok çeşitli olabilir. Bunlar arasında genetik faktörler, doğum öncesi ya da doğum anındaki komplikasyonlar, erken çocukluk döneminde geçirilen bazı hastalıklar, işitme kaybı, nörolojik sorunlar, dil ve konuşma gelişiminin desteklenmediği bir çevre ve daha birçok etken yer alabilir.

  Nasıl Uygulanır? Dil ve konuşma bozuklukları için tedavi, problemi tanımlamak için yapılan değerlendirmenin ardından belirlenir. Tedavi genellikle dil ve konuşma terapistleri tarafından yürütülür. Tedavi süreci, çocuğun ihtiyaçlarına, bozukluğun şiddetine ve tedavinin amaçlarına bağlı olarak uyarlanır. Terapi genellikle bire bir oturumlar halinde yapılır, ancak grup terapisi de etkili olabilir. Ailelerin de terapi sürecine dahil edilmesi, çocuğun evde de desteklenmesi için önemlidir.

  Eğitim İçeriği

  Modül 1: Dil ve Konuşma Bozukluklarına Giriş Dil Gelişimi ve Değerlendirme

  Dil ve konuşma bozukluklarının tanımı ve temel kavramlar
  Dil ve konuşma bozukluklarına neden olan faktörler
  Yaygın dil ve konuşma bozuklukları türleri (dizartri, kekemelik, sese duyarlı konuşma bozukluğu, dil gecikmesi vb.)
  Normal dil gelişimi aşamaları
  Dil gelişimindeki belirtiler ve göstergeler
  Dil gelişimi için kullanılan değerlendirme araçları ve yöntemleri

  Modül 2 : Dil, Konuşma Bozuklukları, Kekemelik Özel Durumlar: Otizm Spektrum Bozukluğu ve İşitme Kaybı

  Konuşma bozukluğunun tanımı ve belirtileri
  Konuşma bozukluğunu değerlendirmesi
  Dil bozukluklarının farklı tipleri ve belirtileri
  Dil terapisini değerlendirmesi
  Kekemeliğin tanımı, nedenleri ve belirtileri
  Kekemelik değerlendirmesi
  Otizm spektrum bozukluğunun dil ve konuşma üzerindeki etkisi
  İşitme kaybının dil ve konuşma üzerindeki etkisi

  Modül 3: Aile ve Çocuk İletişimi, Örnek Vakalar, Destekleyici Yaklaşımlar ve İşbirliği

  Ailenin rolü ve önemi
  Ailelerle iletişim kurma ve eğitim sürecinde işbirliği yapma
  Ailelere dil ve konuşma gelişimini desteklemek için sağlanabilecek kaynaklar ve öneriler
  Gerçek hayat örneklerine dayalı uygulamalar
  İşbirliği gerektiren durumlar ve iletişim stratejileri
  Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların iletişim becerilerini geliştirme stratejileri
  Destekleyici iletişim yaklaşımları ve araçları
  Çocuğun sosyal ve akademik başarısını desteklemek için uygulanabilecek yöntemler
  Ekip çalışması ve işbirliği stratejileri
  Dil ve konuşma bozuklukları alanında güncel araştırmalar ve gelişmeler
  Mesleki gelişim fırsatları ve kaynaklar

  Kimler Katılabilir ve İstihdam Alanları Nelerdir?

  Kimler Katılabilir?

  1. Dil ve Konuşma Terapistleri: Bu profesyoneller için eğitim, mevcut bilgilerini güncellemek, yeni yöntemler ve yaklaşımlar öğrenmek için idealdir.
  2. Öğretmenler: Sınıflarında dil veya konuşma bozukluğu olan öğrencilere daha etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için bu eğitime katılabilirler.
  3. Psikologlar: Dil ve konuşma bozuklukları, bazen psikolojik sorunların bir göstergesi olabilir. Psikologlar için bu eğitim, bütünsel bir yaklaşım sunar.
  4. Rehber Öğretmenler: Öğrencilerin dil ve konuşma bozukluklarına daha hızlı müdahale edebilmek için bilgi sahibi olmaları önemlidir.
  5. Pedagoglar: Çocukların gelişimini yakından takip eden pedagoglar için bu eğitim önemlidir.
  6. Aile Danışmanları: Aile içi iletişim sorunlarına daha geniş bir perspektiften bakabilmek adına bu eğitime katılabilirler.
  7. Özel Eğitim Uzmanları: Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar arasında dil ve konuşma bozuklukları yaygındır. Bu nedenle bu eğitim, özel eğitim uzmanları için oldukça faydalıdır.
  8. Sağlık Profesyonelleri: Özellikle pediatristler, aile hekimleri ve hemşireler için bu eğitim, çocukların erken dönemdeki dil ve konuşma bozukluklarını tespit etmek adına bilgilendirici olabilir.
  9. Anaokulu ve Kreş Çalışanları: Erken yaşta dil ve konuşma bozukluklarını tespit edebilmek ve uygun müdahalelerde bulunabilmek için bu eğitime ihtiyaç duyarlar.
  10. Çocuk Gelişimi Uzmanları: Çocukların genel gelişimini değerlendirirken dil ve konuşma becerilerine de odaklanmaları gerekir.

  İstihdam Alanları:

  1. Özel Eğitim Merkezleri: Dil ve konuşma bozukluklarına sahip çocuklara destek sağlamak için özel eğitim merkezlerinde çalışabilirler.
  2. Okullar: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servislerinde, özel eğitim sınıflarında görev alabilirler.
  3. Özel Terapi Merkezleri: Dil ve konuşma terapisi uygulanan özel merkezlerde terapist olarak çalışabilirler.
  4. Hastaneler: Pediyatri, nöroloji ve psikiyatri bölümlerinde çocuklarla çalışabilirler.
  5. Danışmanlık Merkezleri: Ailelere ve çocuklara danışmanlık yapabilirler.
  6. Rehabilitasyon Merkezleri: Dil ve konuşma bozuklukları olan çocukların rehabilitasyonunda rol alabilirler.

  Neden Katılmalıyım?

  1. Erken Tanıma ve Müdahale: Dil ve konuşma bozuklukları çoğu zaman erken yaşlarda tespit edilip müdahale edildiğinde daha etkili sonuçlar alınabilir. Bu eğitim sayesinde erken tespit yapma yeteneği kazanabilirsiniz.
  2. Profesyonel Yetkinlik: Çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak, profesyonel yaşamınızda sizlere bir adım öne taşır.
  3. Bütünsel Yaklaşım: Bu eğitimle, sadece konuşma bozukluklarını değil, aynı zamanda bu bozuklukların sosyal, duygusal ve akademik yaşamdaki etkilerini de öğrenme şansınız olacak.
  4. Etkili İletişim Becerileri: Konuşma bozukluklarına sahip çocuklarla etkili iletişim kurma stratejileri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
  5. Farkındalık: Dil ve konuşma bozukluklarının nedenlerini, belirtilerini ve müdahale yöntemlerini öğrenerek, toplumsal farkındalığı artırmada aktif bir rol alabilirsiniz.
  6. Uygulama Fırsatı: Teorik bilginin yanı sıra, gerçek yaşam durumlarına yönelik uygulamalı bilgi edinme imkanı bulacaksınız.

  Eğitim, konuşma ve dil bozukluklarına sahip çocukların hayatlarını olumlu bir şekilde etkileyebilme yeteneği kazandırırken, aynı zamanda bu alanda kariyer yapmayı planlayan profesyonellere de kapılar açar. Bu yüzden kursiyerlerin bu eğitimi almaları oldukça değerlidir.

  Eğitmen Hakkında

  Dil ve Konuşma Terapisti Tuana Köse Küçüköksüz lisansını Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden 2021 yılında Biruni Üniversitesinde tamamlamıştır.

  Ayrıca şu an Atlas Üniversitesinde Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

  Tuana Köse Küçüköksüz lisans yaparken pek çok staj ile kendisini geliştirmiştir, bu stajları hastane, özel klinik, anaokulu ve rehabilitasyon merkezleri olarak çeşitlendirmiş ve alanının tüm bölümlerinde kendini geliştirme imkanı bulmuştur.

  Bitirme Projesini ‘Normal Gelişim Gösteren 30 Çocuk ile Todil Testinin Uygulanması’ konusunda tamamlamıştır, bu alanda edindiği tecrübe ile normal gelişim gösteren çocukların gelişim süreçleri ile ilgili kurduğu hakimiyet sayesinde vakalarına ait farklı özellikleri analiz ve müdahale konusunda kendisini geliştirmiştir. Pek çok eğitim ve sertifikasyon programlarına katılım göstermiştir.

  Bunların yanında şu an İstanbul Üniversitesinde Çocuk Gelişimi Önlisans programına devam etmektedir.
  Meslek yaşantısına İzmir Torbalı Soğukçeşme Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde başladıktan sonra, Özel İzmir Konuşma Akademide kurucu terapistlik yapmıştır. Şuanda da Zonguldak’ta bulunan Tuana Köse Akademinin kurucu Terapistlik yapmaya devam etmektedir.

  Belgelendirme ve Belge Örnekleri

  Almış olduğunuz bu eğitim programı Arel Üniversitesi Onaylı olup, E-Devlet sisteminde sorgulanabilir.
  Ömür boyu geçerlidir, devlet ya da özel tüm kurumlarda kullanabilirsiniz.
  Eğitim bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde e-devlet sisteminde görüntülenir.

  Matlas Hakkında

  www.matlas.com.tr
  www.ieccert.com
  www.sanalogretmenim.com

  Gerçek online eğitim deneyimi ile Türkiye’de sizlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Online  Eğitimler de uluslararası başarı kriterleri ve başarı ödülleriyle; Web sitemiz üzerinde güvenle, canlı sınıflarda 7/24 öğretmenlerin canlı anlatımı, akıllı tahta uygulamaları, ihtiyaç duyabileceğiniz yazılı, ses dosyaları ve videolarla desteklenmektedir.

  Eğitmenler, canlı sınıf ortamında kursiyerlerle konuşarak gerçek sınıf ortamındaymış gibi olmanızı sağlar. Sanal sınıflarda kursiyerler sadece eğitmenlerle değil, sınıftaki ve sistemdeki tüm öğrencilerle konuşma, yazışma ve etkileşim imkânı bulurlar. Ayrıca aldığınız ve/veya kaçırdığınız tüm dersleri tekrar izleme imkanı sağlar.

  Matlas Akademi Çok Uluslu bir marka olarak Butik Örgün Eğitimler ve Online eğitimlere Müşteri memnuniyeti ve Eğitim Kalitesiyle eğitimlerine devam etmektedir. Aldığı Ulusal ve uluslararası başarı ödüllerinin onurunu duymaktadır.

  ETKİNLİK BİLGİSİ :

  • Başlangıç Tarihi:23 Nisan 2024
  • Başlangıç Saati:21:00
  • Bitiş Tarihi:25 Nisan 2024
  • Bitiş Saati:23:30
  • Katılımcı Sayısı:30
  • Eğitim Yeri:CANLI BAĞLANTI
  • Bağlantı:www.matlas.com.tr

  BU ETKİNLİĞİ BUL :

  Ana Sayfa
  Eğitimler
  Uzem Giriş
  Eğitim Kayıt
  Menü
  ×
  Sohbet başlat
  1
  💬 Yardıma ihtiyacım var
  Merhaba 👋
  Sana yardım edebilir miyiz?