KUANTUM FİZİĞİ VE DÜŞÜNCE EĞİTİMİ

 • 24 Haziran 2024 - 21:00
 • CANLI BAĞLANTI

KUANTUM FİZİĞİ VE DÜŞÜNCE EĞİTİMİ

Eğitmen: Hande AYNUR

“Evrenin Dilini Öğren, Düşüncelerinle Yarat!”

Eğitim Hakkında;

Tarih ve Saati: 24 Haziran – 19 Temmuz 2024 / 21.00–23.30 (12 Gün)
Eğitim Günleri: Pazartesi, Perşembe Cuma Günleri
Platformu: Google Meet / Canlı Bağlantı
Belge Saati: 120 Saat

Not: Tüm eğitimlerimiz uzaktan eğitim panelinden desteklenmektedir.

Ücretlendirmeler Hakkında;

Eğitim Dökümanları, Videolara Sınırsız Erişim, Uzmanlık Eğitimlerine Canlı Katılım, E-Devlet/Üniversite Onaylı Uzmanlık Belgesi DAHİL TOPLAM 3000 TL’dir.

Taksitlendirme Hakkında;

Havale/EFT Ödemelerinde: 7500 TL’ye kadar 3 taksit, 7500 TL ve üzerine 6 taksit yapılmaktadır.
Kredi Kartı Ödemelerinde: 2 aydan 12 aya kadar taksitlendirme yapılmaktadır.

Detaylı bilgi ve kayıt oluşturmak için;

  📝 Kayıt oluşturduğunuz andan itibaren uzaktan eğitim panelinden canlı dersleri beklemeden derslerinizi bitirip, belgelerinizi alabilirsiniz. Sonrasında canlı derslere dahil olabilirsiniz.

  Bu Eğitim Programı Hakkında Tüm Bilgilere Aşağıdaki Sekmelerden Ulaşabilirsiniz.

  Kuantum Fiziği ve Düşünce Eğitimi Nedir?


  Kuantum Fiziği ve Düşünce Eğitimi
  , kuantum fiziğinin temel prensiplerini ve bu prensiplerin insan bilinci, düşünce ve gerçekliğin algılanışı üzerindeki etkilerini inceleyen bir eğitim programıdır. Bu tür bir eğitim, bireylerin evrenin doğası ve kendi yaşamlarının nasıl şekillendiği hakkında daha derin bir perspektif kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

  Bu eğitim genellikle şu ana konuları kapsar:

  1. Kuantum Fiziğinin Temel Prensipleri: Atomaltı parçacıkların nasıl çalıştığı, dalgalar ve parçacıklar arasındaki ikili doğa, dolanıklık, süperpozisyon gibi temel kavramların anlatılması.
  2. Bilinç ve Gerçeklik Arasındaki Bağ: Kuantum teorisinin, bilincin ve gözlemin, gerçekliğimizi nasıl şekillendirdiği üzerindeki varsayımlarının tartışılması.
  3. Düşüncenin Gücü: Düşüncelerimizin ve inançlarımızın, fiziksel gerçeklik üzerinde potansiyel bir etkisi olup olmadığını inceleyen teorik ve deneysel çalışmalar.
  4. Zaman, Mekân ve Bilinç: Kuantum fiziğinin zaman ve mekân kavramları üzerindeki yorumları ve bu kavramların bireysel deneyimlerimizle nasıl ilişkilendirildiği.
  5. Pratik Uygulamalar: Kuantum prensiplerini günlük yaşamda, özellikle kişisel gelişim, iyileşme ve meditasyon gibi alanlarda nasıl kullanabileceğimize dair yönlendirmeler.

  Kuantum Fiziği ve Düşünce Eğitimi, bilimsel kavramları ve felsefi tartışmaları birleştirerek, bireylerin yaşamı ve evreni daha bütünsel bir bakış açısıyla anlamalarına yardımcı olmayı hedefler. Ancak, bu tür bir eğitimde sunulan bilgilerin ve yaklaşımların her zaman ana akım bilimsel kabullerle uyumlu olmadığını unutmamak önemlidir. Eğitim, daha çok farklı perspektifleri değerlendirme ve bu konularda derinlemesine düşünmeye teşvik edici niteliktedir.

  Eğitim İçeriği

  1. Giriş: Kuantum Fiziği Nedir?
   • Temel kuantum kavramları
   • Klasik fizik ile kuantum fiziğinin karşılaştırılması
   • Kuantum fiziğinin tarihsel gelişimi
  2. Düşünce ve Bilinç
   • Düşüncenin tanımı ve özellikleri
   • Bilinç ve alt bilinç
   • Düşüncenin fizyolojik etkileri
  3. Gözlemcinin Rolü
   • Kuantum mekaniğinde gözlemci etkisi
   • Bilinçli gözlem ve gerçeklik arasındaki ilişki
  4. İç İçe Geçmişlik ve Bağlantı
   • Kuantum dolanıklık kavramı
   • Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu fikri
  5. Dalga Fonksiyonunun Çöküşü ve Olasılıklar
   • Schrödinger’in Kedisi paradoksu
   • Olasılıkların gerçekleşme süreci ve bilincin rolü
  6. Kuantum Alan Teorisi ve Düşünce
   • Temel alan teorisi kavramları
   • Zihin ve evren arasındaki etkileşim
  7. Düşünce ve Gerçeklik Arasındaki Bağ
   • Düşüncenin gerçekliği nasıl etkilediği
   • Kişisel gerçekliğimizi nasıl yarattığımız
  8. Zaman ve Zamanın Ötesinde Düşünce
   • Kuantum fiziğinde zaman kavramı
   • Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ilişkiler
  9. Bilinç, Bilinçaltı ve Kuantum Potansiyeli
   • Bilinç düzeyleri ve kuantum olasılıkları
   • Bilinçaltının kuantum süreçlerine etkisi
  10. Kuantum Fiziği ve Meditasyon
  • Meditasyonun fizyolojik ve zihinsel etkileri
  • Kuantum gerçeklikte meditasyonun rolü
  1. Kuantum Düşüncenin Pratik Uygulamaları
  • Günlük yaşamda kuantum prensiplerini nasıl kullanabiliriz?
  • Düşüncelerimizi ve inançlarımızı dönüştürme yöntemleri
  1. Kapanış: Kuantum Fiziği ve Düşüncenin Geleceği
  • Bu alanın gelecekteki potansiyel gelişmeleri
  • Devam eden araştırmalar ve yenilikler

  Kimler Katılabilir ve İstihdam Alanları Nelerdir?

  Kimler Katılabilir?

  1. Öğrenciler: Fizik, felsefe, psikoloji, nörobilim ve benzeri alanlarda eğitim gören öğrenciler için bu eğitim, akademik bilgilerini genişletmek ve interdisipliner bir perspektife sahip olmak adına faydalı olabilir.
  2. Öğretmenler ve Eğitmenler: Bilim ve felsefe eğitimi veren öğretmenler, kuantum fiziği ve düşünce konseptlerini derslerine entegre edebilirler.
  3. Yaşam Koçları ve Danışmanlar: Kuantum fiziği ve düşüncenin prensiplerini anlamak, bireylerin yaşamlarında pozitif değişiklikler yapmalarına yardımcı olabilir.
  4. Kişisel Gelişim Uzmanları: Bu alandaki profesyoneller, kuantum fiziği prensiplerini kişisel gelişim seminerleri, atölye çalışmaları ve kitaplarda kullanabilirler.
  5. Yazarlar ve Araştırmacılar: Bu konuda derinlemesine bilgi sahibi olanlar, kitaplar, makaleler ve blog yazıları oluşturabilirler.
  6. Bireysel İlgi Sahipleri: Bilime ve felsefeye ilgi duyan herkes, kişisel gelişim ve bilinç farkındalığı için bu eğitime katılabilir.

  İstihdam Alanları:

  1. Eğitim ve Akademi: Üniversitelerde veya özel eğitim kurumlarında kuantum fiziği, felsefe ve düşünce üzerine dersler verme veya seminerler düzenleme.
  2. Kişisel Gelişim Sektörü: Seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenleyerek veya bu tür etkinliklerde konuşmacı olarak katılarak istihdam edilebilirsiniz.
  3. Yayıncılık: Kuantum fiziği ve düşüncenin birleşik alanında kitaplar, makaleler ve diğer yayınlar yazma.
  4. Danışmanlık ve Koçluk: Bireylerle ve gruplarla çalışarak onların kuantum fiziği prensiplerini kişisel ve profesyonel yaşamlarına nasıl entegre edebileceklerine dair rehberlik yapma.
  5. Araştırma: Akademik veya özel araştırma enstitülerinde kuantum fiziği, düşünce ve bilinç üzerine araştırmalar yapma.
  6. Medya ve İletişim: Kuantum fiziği ve düşüncenin popüler bilim alanında medya içerikleri oluşturma, televizyon ve radyo programları hazırlama.

  Neden Katılmalıyım?

  1. Derinlemesine Bilgi: Kuantum fiziği, evrenin en temel yapı taşlarını anlama konusunda bize derinlemesine bilgiler sunar. Bu eğitimle, madde ve enerjinin temel doğasını daha iyi kavrarız.
  2. Düşünce ve Gerçeklik Arasındaki Bağ: Kuantum fiziğinin bazı teorileri, gözlemcinin gerçekliği nasıl etkilediği konusunda ilginç fikirler ortaya koymaktadır. Düşüncenin gerçekliği nasıl etkileyebileceğini keşfederiz.
  3. Kişisel Gelişim: Düşüncelerimizin ve inançlarımızın yaşamımızdaki rolünü kavrayarak, bu bilgileri kişisel gelişimimizde nasıl kullanabileceğimizi öğreniriz.
  4. Farkındalık ve Bilinç: Düşünce süreçlerimizin bilinçli ve bilinçsiz boyutlarını kavrayarak, zihinsel potansiyelimizi nasıl en üst düzeye çıkarabileceğimize dair stratejiler geliştiririz.
  5. Karşılaştırmalı Perspektif: Geleneksel fiziğin aksine, kuantum fiziği bize evrenin işleyişi hakkında farklı bir perspektif sunar. Bu yeni perspektif, düşünce biçimlerimizi ve yaşam algımızı zenginleştirir.
  6. Problem Çözme: Kuantum teorileri, sorunlara farklı bir açıdan yaklaşma yeteneğimizi geliştirir, bu da karar verme ve problem çözme yeteneklerimizi artırır.
  7. Yaşamın Gizemleri: Kuantum fiziği ve düşünce, yaşamın temel gizemlerini anlamamıza yardımcı olabilecek bilgiler sunar. Bu eğitim, yaşamın daha geniş anlamını keşfetmek isteyen meraklı bireyler için idealdir.
  8. Evrenle Bağlantı: Kuantum dünyasının bize sunduğu iç içe geçmişlik ve bağlantı kavramları sayesinde, evrenle olan ilişkimizi ve bağlantımızı daha derinlemesine anlama fırsatı buluruz.

  Bu nedenlerle, bu eğitim, bilim ve felsefeyle ilgilenen, kişisel gelişimini desteklemek ve yaşamın daha derin anlamlarını keşfetmek isteyen herkes için son derece değerlidir.

  Belgelendirme ve Belge Örnekleri

  Almış olduğunuz bu eğitim programı Arel Üniversitesi Onaylı olup, E-Devlet sisteminde sorgulanabilir.
  Ömür boyu geçerlidir, devlet ya da özel tüm kurumlarda kullanabilirsiniz.
  Eğitim bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde e-devlet sisteminde görüntülenir.

  Matlas Hakkında

  www.matlas.com.tr
  www.ieccert.com
  www.sanalogretmenim.com

  Gerçek online eğitim deneyimi ile Türkiye’de sizlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Online  Eğitimler de uluslararası başarı kriterleri ve başarı ödülleriyle; Web sitemiz üzerinde güvenle, canlı sınıflarda 7/24 öğretmenlerin canlı anlatımı, akıllı tahta uygulamaları, ihtiyaç duyabileceğiniz yazılı, ses dosyaları ve videolarla desteklenmektedir.

  Eğitmenler, canlı sınıf ortamında kursiyerlerle konuşarak gerçek sınıf ortamındaymış gibi olmanızı sağlar. Sanal sınıflarda kursiyerler sadece eğitmenlerle değil, sınıftaki ve sistemdeki tüm öğrencilerle konuşma, yazışma ve etkileşim imkânı bulurlar. Ayrıca aldığınız ve/veya kaçırdığınız tüm dersleri tekrar izleme imkanı sağlar.

  Matlas Akademi Çok Uluslu bir marka olarak Butik Örgün Eğitimler ve Online eğitimlere Müşteri memnuniyeti ve Eğitim Kalitesiyle eğitimlerine devam etmektedir. Aldığı Ulusal ve uluslararası başarı ödüllerinin onurunu duymaktadır.

  ETKİNLİK BİLGİSİ :

  • Başlangıç Tarihi:24 Haziran 2024
  • Başlangıç Saati:21:00
  • Bitiş Tarihi:19 Temmuz 2024
  • Bitiş Saati:23:30
  • Katılımcı Sayısı:30
  • Eğitim Yeri:CANLI BAĞLANTI
  • Bağlantı:www.matlas.com.tr

  BU ETKİNLİĞİ BUL :

  Ana Sayfa
  Eğitimler
  Uzem Giriş
  Eğitim Kayıt
  Menü
  ×
  Sohbet başlat
  1
  💬 Yardıma ihtiyacım var
  Merhaba 👋
  Sana yardım edebilir miyiz?