OTİZM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

 • 6 Mayıs 2024 - 21:00
 • CANLI BAĞLANTI

OTİZM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Eğitmen: Kadir KILIÇ

“Otistik Kalplerle Birlikte Büyümek: Eğitimde Fark Yaratmak.”

Eğitim Hakkında;

Tarih ve Saati: 6-7-8 Mayıs 2024 / 21.00–23.30
Platformu: Google Meet / Canlı Bağlantı
Belge Saati: 64 Saat

Not: Tüm eğitimlerimiz uzaktan eğitim panelinden desteklenmektedir.

Ücretlendirmeler Hakkında;

Eğitim Dökümanları, Videolara Sınırsız Erişim, Uzmanlık Eğitimlerine Canlı Katılım, E-Devlet/Üniversite Onaylı Uzmanlık Belgesi DAHİL TOPLAM 1500 TL’dir.

Detaylı bilgi ve kayıt oluşturmak için;

  📝 Kayıt oluşturduğunuz andan itibaren uzaktan eğitim panelinden canlı dersleri beklemeden derslerinizi bitirip, belgelerinizi alabilirsiniz. Sonrasında canlı derslere dahil olabilirsiniz.

  Bu Eğitim Programı Hakkında Tüm Bilgilere Aşağıdaki Sekmelerden Ulaşabilirsiniz.

  Otizm Nedir? Otizm Eğitmeni Ne Yapar?

  Otizm Nedir?

  Otizm, genellikle çocukluk döneminde başlayan, sosyal etkileşim, iletişim ve davranış özelliklerini etkileyen nörolojik bir gelişim bozukluğudur. Resmi adı “Otizm Spektrum Bozukluğu” (OSB) olan bu durum, bireyler arasında geniş bir çeşitlilik gösterebilir, bu nedenle “spektrum” kelimesi kullanılır. Otizmli bireylerin bazıları bağımsız bir yaşam sürdürebilirken, bazıları yoğun destek ve yardım gerektirebilir.

  Otizmin belirtileri arasında:

  • Sosyal etkileşimde zorluklar
  • Tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları
  • İletişimde zorluklar (bazı otizmli bireyler hiç konuşmayabilir)
  • Rutinlere aşırı bağlılık
  • Duyusal hassasiyet (ışığa, sese, dokunmaya karşı duyarlılık vb.) bulunmaktadır.

  Otizmin kesin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun otizme yol açabileceği düşünülmektedir.

  Otizm Eğitmeni Ne Yapar?

  Otizm eğitmeni, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle çalışan ve bu bireylerin sosyal, iletişimsel, bilişsel ve akademik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir profesyoneldir. Otizm eğitmeninin görevleri şunları içerebilir:

  1. Bireysel Değerlendirme: Otizmli bireyin mevcut beceri ve ihtiyaçlarını değerlendirme.
  2. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlama: Her bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak bireyselleştirilmiş eğitim planları hazırlama.
  3. Öğretim Stratejileri Uygulama: Farklı öğrenme stilleri ve ihtiyaçlarına göre uygun öğretim stratejilerini uygulama.
  4. Sosyal Beceri Eğitimi: Otizmli bireylerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olma.
  5. Ailelerle İşbirliği: Aileleri eğitim sürecine dahil etme, onlara evde uygulayabilecekleri stratejiler konusunda bilgi ve destek sağlama.
  6. Davranışsal Müdahaleler: Problemli davranışları önleme veya yönetme stratejileri uygulama.
  7. Duyusal Destek Sağlama: Duyusal hassasiyetleri olan bireyler için uygun stratejiler ve destekler sunma.

  Otizm eğitmeni, otizmli bireylerin potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olurlar.

  Eğitim İçeriği


  Modül 1: Otizm Spektrum Bozukluğu Temelleri

  Hedef: Otizm spektrum bozukluğunun temel kavramlarını, tanımlamalarını ve çeşitliliğini anlama.

  1. Otizmin Tanımı ve Tarihçesi: Otizmin tarihsel süreç içerisinde nasıl tanımlandığına dair bir genel bakış.
  2. Otizm Belirtileri: Temel otizm belirtileri, teşhis kriterleri ve bu belirtilerin bireyler arasında nasıl değişebileceğini anlama.
  3. Otizmin Nedenleri ve Etiyolojisi: Bilinen nedenler, genetik ve çevresel faktörler.
  4. Teşhis Süreçleri: Otizmin nasıl teşhis edildiği, değerlendirme araçları ve süreçleri.

  Modül 2: Davranışsal Yaklaşımlar ve Aile İşbirliği

  1. Uygulamalı Davranış Analizi nedir ve nasıl uygulanır, ABC kaydı tutma
  2. Problem davranışların nedenleri ve müdahale yontemleri
  3. Ailelerle İşbirliği: Ailelerin eğitim sürecine nasıl dahil edileceği, ailelerin desteklenmesi ve eğitilmesi.

  Modül 3: Eğitim Stratejileri ve İletişim

  Hedef: Otizmli bireylerin davranışsal zorluklarıyla başa çıkmak ve aileleriyle etkili işbirliği yapmak.

  1. İletişim becerilerinin kazandırılması
  2. BEP hazırlama süreci
  3. Vaka çalışmaları

  Kimler Katılabilir ve İstihdam Alanları Nelerdir?

  Kimler Katılabilir?

  1. Eğitimciler: Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri.
  2. Özel Eğitim Öğretmenleri: OSB olan bireylerle doğrudan çalışan uzmanlar.
  3. Psikologlar ve Danışmanlar: Bu bireylerin duygusal ve bilişsel gelişimlerine destek olan profesyoneller.
  4. Fizyoterapistler, Oyun Terapistleri ve Ergoterapistler: Otizmli bireylerin fiziksel ve motor becerilerini geliştiren uzmanlar.
  5. Aileler: Otizm spektrum bozukluğu olan çocuğa sahip aileler.
  6. Sosyal Hizmet Uzmanları: Ailelere ve bireylere sosyal destek sağlama noktasında çalışan profesyoneller.
  7. Dil ve Konuşma Terapistleri: Konuşma ve dil gelişimi konusunda destek sağlayan uzmanlar.
  8. Tıbbi Uzmanlar: Çocuk doktorları, nörologlar ve diğer tıbbi uzmanlar.
  9. Eğitim Fakültesi Öğrencileri: Geleceğin öğretmenleri, özel eğitim uzmanları vb.
  10. Davranış Analisti Uzmanları: Otizmli bireylerin davranışsal zorluklarıyla ilgilenen uzmanlar.
  11. Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler: Otizm ve özel eğitim konusunda çalışan kuruluşların çalışanları veya gönüllüleri.

  İstihdam Alanları:

  1. Özel Eğitim Merkezleri: Otizmli bireyler için özel eğitim ve terapi hizmetleri sunan merkezler.
  2. Okullar: Özel eğitim sınıfları, kaynaştırma sınıfları vb.
  3. Rehabilitasyon Merkezleri: Fiziksel, duygusal ve bilişsel rehabilitasyon hizmetleri sunan merkezler.
  4. Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezleri: Otizmli bireyler ve aileleri için danışmanlık hizmetleri sunan merkezler.
  5. Araştırma ve Akademi: Üniversitelerde veya araştırma enstitülerinde otizm üzerine çalışmalar yapan uzmanlar.
  6. Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler: Otizm farkındalığı ve destek hizmetleri sağlayan organizasyonlar.
  7. Eğitim ve Eğitici Eğitimi Merkezleri: Otizm ve özel eğitim konularında eğitim hizmetleri sunan merkezler.

  Neden Katılmalıyım?


  Otizm Eğitici Eğitimi, otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek bilgi ve becerilerin kazandırıldığı önemli bir eğitimdir.

  1. Bilgi ve Farkındalık: Otizm spektrum bozukluğu hakkında daha derinlemesine bilgi sahibi olma fırsatı sunar. Böylece bu bireylerin dünyasını daha iyi anlamaya ve onlara daha etkili şekilde yardımcı olmaya çalışır.
  2. Etkili İletişim Becerileri: Otizmli bireylerle daha etkili iletişim kurabilmek için gerekli stratejileri öğrenir.
  3. Birey Özelinde Yaklaşım: Otizmin her bireyde farklılık gösterdiğini kabullenerek, bireyin özel ihtiyaçlarını anlamaya ve buna göre eğitim stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.
  4. Davranışsal Zorluklarla Başa Çıkma: Otizmli bireylerin karşılaştığı davranışsal zorluklarla nasıl başa çıkılacağını öğrenme fırsatı bulunur.
  5. Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi: OSB olan bireylerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek yöntem ve teknikleri öğrenir.
  6. Profesyonel Gelişim: Eğitimciler, terapistler, danışmanlar ve diğer ilgili profesyoneller için kariyerlerinde daha donanımlı olmalarını sağlar.
  7. Farkındalığın Yayılması: Eğitimden aldığınız bilgileri toplumun diğer kesimlerine aktararak otizm konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunabilirsiniz.
  8. Güncel Yaklaşımlar ve Teknikler: Eğitim, otizmle ilgili en güncel eğitim yaklaşımları, teknikler ve araştırmalar hakkında bilgi sunar.
  9. Öğrenci Başarısını Artırma: Otizmli öğrencilere daha etkili eğitim vermek için kullanılabilecek yöntem ve tekniklerle öğrenci başarısını artırma fırsatı bulunur.
  10. Ailelerle İşbirliği: Otizmli bireylerin aileleriyle daha etkili işbirliği yapabilmek için gereken stratejileri ve yaklaşımları öğrenir.

  Eğitmen Hakkında

  Nagehan KUTLAY, 2017-2021 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi, özel eğitim öğretmenliği lisans bölümü otizm ana bilim dalında eğitimimi tamamlamıştır. Okuduğu yıllarda özel dersler verdim ve gölge öğretmenlik yapmıştır. Mezun olduktan sonra devlet okulunda bir dönem boyunca ücretli özel eğitim öğretmenliği yapmıştır. 2022 yılında MEB’e özel eğitim öğretmeni olarak atandım ve halen görev yapmaktadır.
  2019 Ekim ayında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitütüsü’nden Özel Gereksinimli Çocuklara Matematik Öğretimi ve Uyarlamaları eğitimi almıştır.
  2019 Aralık ayında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitütüsü’nden Özel Gereksinimli Çocuklara Mahremiyet Eğitimi ve Tacizden Korunma Becerilerinin Öğretimi eğitimini almıştır.
  Engellilerle ilgili birçok gönüllü etkinliğe katılım sağlayıp, organizasyonlarını sağlamıştır.
  Prof. J. P. Das tarafından geliştirilmiş ve PASS teorisinin eşzamanlı ve ardıl işlem özellikleri üzerine kurulmuş bir okumayı geliştirme programı olan PREP’in sertifikalı uygulayıcısıdır.

  Belgelendirme ve Belge Örnekleri

  Almış olduğunuz bu eğitim programı Arel Üniversitesi Onaylı olup, E-Devlet sisteminde sorgulanabilir.
  Ömür boyu geçerlidir, devlet ya da özel tüm kurumlarda kullanabilirsiniz.
  Eğitim bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde e-devlet sisteminde görüntülenir.

  Matlas Hakkında

  www.matlas.com.tr
  www.ieccert.com
  www.sanalogretmenim.com

  Gerçek online eğitim deneyimi ile Türkiye’de sizlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Online  Eğitimler de uluslararası başarı kriterleri ve başarı ödülleriyle; Web sitemiz üzerinde güvenle, canlı sınıflarda 7/24 öğretmenlerin canlı anlatımı, akıllı tahta uygulamaları, ihtiyaç duyabileceğiniz yazılı, ses dosyaları ve videolarla desteklenmektedir.

  Eğitmenler, canlı sınıf ortamında kursiyerlerle konuşarak gerçek sınıf ortamındaymış gibi olmanızı sağlar. Sanal sınıflarda kursiyerler sadece eğitmenlerle değil, sınıftaki ve sistemdeki tüm öğrencilerle konuşma, yazışma ve etkileşim imkânı bulurlar. Ayrıca aldığınız ve/veya kaçırdığınız tüm dersleri tekrar izleme imkanı sağlar.

  Matlas Akademi Çok Uluslu bir marka olarak Butik Örgün Eğitimler ve Online eğitimlere Müşteri memnuniyeti ve Eğitim Kalitesiyle eğitimlerine devam etmektedir. Aldığı Ulusal ve uluslararası başarı ödüllerinin onurunu duymaktadır.

  ETKİNLİK BİLGİSİ :

  • Başlangıç Tarihi:6 Mayıs 2024
  • Başlangıç Saati:21:00
  • Bitiş Tarihi:8 Mayıs 2024
  • Bitiş Saati:23:30
  • Katılımcı Sayısı:30
  • Eğitim Yeri:CANLI BAĞLANTI
  • Bağlantı:www.matlas.com.tr

  BU ETKİNLİĞİ BUL :

  Ana Sayfa
  Eğitimler
  Uzem Giriş
  Eğitim Kayıt
  Menü
  ×
  Sohbet başlat
  1
  💬 Yardıma ihtiyacım var
  Merhaba 👋
  Sana yardım edebilir miyiz?