ÖZEL EĞİTİM EĞİTMENLİĞİ EĞİTİMİ

 • 23 Mayıs 2024 - 21:00
 • CANLI BAĞLANTI

ÖZEL EĞİTİM EĞİTMENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitmen: Zafer EBİNC

“Özel Yetenekler İçin Özel Eğitim!”

Eğitim Hakkında;

Tarih ve Saati: 23-24-25 Mayıs 2024 / 21.00–23.30
Platformu: Google Meet / Canlı Bağlantı
Belge Saati: 460 Saat

Not: Tüm eğitimlerimiz uzaktan eğitim panelinden desteklenmektedir.

Ücretlendirmeler Hakkında;

Eğitim Dökümanları, Videolara Sınırsız Erişim, Uzmanlık Eğitimlerine Canlı Katılım, E-Devlet/Üniversite Onaylı Uzmanlık Belgesi DAHİL TOPLAM 1500 TL’dir.

Taksitlendirme Hakkında;

Havale/EFT Ödemelerinde: 5000 TL’ye kadar 3 taksit, 5000 TL üzerine 6 taksit yapılmaktadır.
Kredi Kartı Ödemelerinde: 2 aydan 12 aya kadar taksitlendirme yapılmaktadır.

Detaylı bilgi ve kayıt oluşturmak için;

  📝 Kayıt oluşturduğunuz andan itibaren uzaktan eğitim panelinden canlı dersleri beklemeden derslerinizi bitirip, belgelerinizi alabilirsiniz. Sonrasında canlı derslere dahil olabilirsiniz.

  Bu Eğitim Programı Hakkında Tüm Bilgilere Aşağıdaki Sekmelerden Ulaşabilirsiniz.

  Özel Eğitim Nedir?

  Özel eğitim, bireylerin bilişsel, duygusal, sosyal, fiziksel veya duyu yetersizlikleri nedeniyle özel eğitim ihtiyaçları olan bireylere, bireyselleştirilmiş öğrenme stratejileri, öğretim yöntemleri, araçlar ve kaynaklar kullanarak eğitim sağlama sürecidir. Özel eğitim, bu bireylerin kendi potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Özel eğitimin hedefi, öğrencinin öğrenme kabiliyetini en üst düzeye çıkarmak ve onun sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini desteklemektir.

  Özel Eğitim Eğitmeni Ne Yapar?

  Özel eğitim eğitmeninin temel görevi, özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilere uygun eğitim ve destek sağlamaktır. Özel eğitim eğitmenlerinin temel görev ve sorumlulukları şunlardır:

  1. Bireysel Değerlendirme: Özel eğitim eğitmeni, öğrencinin özel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için bireysel değerlendirmeler yapar.
  2. Bireysel Eğitim Planı (BEP) Hazırlama: Eğitmen, her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre bir Bireysel Eğitim Planı hazırlar.
  3. Öğretim ve Eğitim: Eğitmen, öğrencinin ihtiyaçlarına uygun öğretim yöntemleri, teknikleri ve materyalleri kullanarak eğitim verir.
  4. Davranış Yönetimi: Özel eğitim eğitmeni, sınıfta olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmak için davranış yönetimi teknikleri uygular.
  5. Aile İşbirliği: Eğitmen, öğrencinin ailesiyle işbirliği yapar, onları eğitim sürecine dahil eder ve evde uygulanabilecek stratejiler konusunda bilgilendirir.
  6. Meslektaş İşbirliği: Özel eğitim eğitmeni, diğer öğretmenler, okul personeli, terapistler ve diğer uzmanlarla işbirliği yaparak öğrencinin genel eğitim sınıfında başarılı olmasını destekler.
  7. Sürekli Eğitim: Özel eğitimdeki yeni yöntemler, teknikler ve araştırmalar konusunda güncel kalmak için sürekli eğitim ve profesyonel gelişim fırsatlarına katılır.

  Özel eğitim eğitmeni, öğrencinin bireysel potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesi için gerekli olan öğrenme ortamını sağlamada kritik bir role sahiptir.

  Eğitim İçeriği

  1. Modül: Özel Eğitimin Temelleri

  • Özel Eğitim Nedir?
   • Özel eğitimin tanımı, tarihçesi ve önemi
   • Türkiye’de ve dünyada özel eğitimin gelişimi
  • Özel Eğitimde Kullanılan Temel Kavramlar
   • Engellilik, yetersizlik, özür ve diğer temel kavramların tanımları
  • Özel Eğitim İhtiyaçları Olan Bireylerin Sınıflandırılması
   • Zihinsel, fiziksel, duygusal ve öğrenme yetersizlikleri
   • Duyu yetersizlikleri: görme ve işitme engelli bireyler
  • Özel Eğitimde Değerlendirme ve Tanılama
   • Tanılama süreçleri ve yöntemleri
   • Bireysel eğitim planı hazırlama

  2. Modül: Özel Eğitimde Yaklaşımlar ve Yöntemler

  • Öğretim Yöntem ve Teknikleri
   • Bireyselleştirilmiş öğretim, grupla öğretim, entegrasyon ve inklüzyon
  • Özel Eğitim Materyalleri
   • Öğretim araç-gereçleri, öğretim materyalleri hazırlama ve uygulama
  • Öğretmen, Aile ve Çevrenin Rolü
   • Öğretmenin rolü ve becerileri, aile işbirliği, çevresel faktörler
  • Davranış Yönetimi ve İletişim Becerileri
   • Problem davranışların değerlendirilmesi, davranış yönetimi teknikleri

  3. Modül: Uygulama ve Vaka Çalışmaları

  • Vaka Çalışmaları
   • Gerçek yaşamdan örnek olaylar ve durum analizleri
  • Bireysel Eğitim Planı Hazırlama
   • Öğrenci ihtiyaçlarına göre planlama ve uygulama süreci
  • Özel Eğitimde Etkili İletişim
   • Öğrenci, aile ve diğer profesyonellerle etkili iletişim kurma becerileri
  • Rol Oyunları ve Simülasyonlar
   • Özel eğitim konularında gerçekçi senaryolarda rol oyunları ve simülasyonlar

  Kimler Katılabilir ve İstihdam Alanları Nelerdir?

  Kimler Katılabilir?

  1. Öğretmen Adayları: Özel eğitim konusunda bilgi sahibi olmak isteyen pedagojik formasyona sahip ya da sahip olmayan bireyler.
  2. Mevcut Öğretmenler: Alanlarına derinlik katmak, özel eğitim gereksinimleri olan öğrencilere daha etkin bir şekilde destek olabilmek için bu eğitimi almak isteyen öğretmenler.
  3. Psikologlar: Özel eğitim alanında danışmanlık yapmayı planlayan ya da bu alanda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen psikologlar.
  4. Sosyal Hizmet Uzmanları: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerle ve aileleriyle çalışan sosyal hizmet uzmanları.
  5. Rehber Öğretmenler ve Danışmanlar: Özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilere rehberlik etmek isteyen profesyoneller.
  6. Sağlık Profesyonelleri: Fizyoterapistler, ergoterapistler, dil ve konuşma terapistleri gibi özel eğitimle ilgili disiplinlerde çalışan sağlık profesyonelleri.
  7. Aileler: Özel eğitim ihtiyaçları olan çocuğa sahip olan veya bu konuda bilgi edinmek isteyen aile bireyleri.
  8. Özel Eğitim Merkezleri Çalışanları: Özel eğitim alanında daha etkin hizmet vermek isteyen merkez çalışanları.

  İstihdam Alanları:

  1. Okullar: Devlet ya da özel okullarda özel eğitim öğretmeni, rehber öğretmen veya danışman olarak çalışma imkanı.
  2. Rehabilitasyon Merkezleri: Fiziksel, zihinsel veya duygusal özel ihtiyaçları olan bireylerin rehabilitasyonu için hizmet veren merkezler.
  3. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri: Özel eğitim ihtiyaçları olan bireylere yönelik hizmetlerin verildiği merkezler.
  4. Hastaneler: Çeşitli sağlık problemleri nedeniyle özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere destek olabilecek hastane bölümleri.
  5. Danışmanlık Hizmetleri: Özel eğitim konusunda bireysel ya da grup danışmanlığı yapma imkanı.
  6. Özel Eğitim Materyali Üreten Firmalar: Özel eğitim materyallerinin hazırlanması, uygulanması ve dağıtılması süreçlerinde görev alabilirler.
  7. Araştırma ve Akademik Kariyer: Üniversitelerde öğretim üyeliği, araştırmacılık ya da özel eğitimle ilgili projelerde çalışma imkanı.
  8. Özel Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri: Bireysel veya grup halinde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunan merkezler.

  Neden Katılmalıyım?

  1. Fark Yaratma Arzusu: Özel eğitim eğitmeni olarak, özel ihtiyaçları olan bireylerin yaşamlarına pozitif bir etki yapma şansınız olacaktır. Bu meslek, bireylere yaşam boyu sürecek beceriler kazandırmak için eşsiz bir fırsat sunar.
  2. Mesleki Tatmin: Özel eğitim alanında çalışmak, öğrencilerinizin başarılarına doğrudan tanık olma imkânı sağlar. Öğrencinin yeni bir beceri öğrendiğini veya bir zorluğu aştığını görmek, derin bir tatmin duygusu yaratır.
  3. Sürekli Öğrenme: Özel eğitim, sürekli olarak yeni araştırmaların ve yaklaşımların yapıldığı bir alandır. Bu, eğitmenlerin sürekli olarak kendi profesyonel bilgilerini ve becerilerini genişletmelerini sağlar.
  4. Özelleştirilmiş Öğretim: Her bireyin öğrenme biçimi farklıdır. Özel eğitim eğitmeni olarak, her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitim planları oluşturabilirsiniz.
  5. Toplumsal Katkı: Özel ihtiyaçları olan bireylerin toplumda aktif ve bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için onlara rehberlik ederek toplumsal bir katkıda bulunmuş olursunuz.
  6. Kariyer Fırsatları: Özel eğitim eğitmenliği eğitimi, sadece öğretmenlik pozisyonları için değil, aynı zamanda danışmanlık, yöneticilik ve uzmanlık gibi birçok farklı kariyer yolu için de kapılar açar.
  7. Ekip Çalışması: Özel eğitim, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Bu, farklı uzmanlık alanlarından profesyonellerle işbirliği yapma şansınızın olacağı anlamına gelir.
  8. Empati ve Anlayışın Derinleşmesi: Bu alanda çalışmak, empati ve anlayış kabiliyetlerinizi geliştirir. Farklı yaşam deneyimleri ve zorlukları olan bireylerle çalışmak, insan doğasına dair derin bir kavrayış kazanmanıza yardımcı olur.
  9. Sürekli İhtiyaç: Toplumun özel eğitim alanında yetişmiş, bilgili ve yetenekli profesyonellere sürekli bir ihtiyacı vardır. Bu, kariyerinizin sürekli olarak talep göreceği anlamına gelir.

  Özel eğitim eğitmenliği, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bireylerin yaşamlarını zenginleştiren bir hizmet dalıdır. Eğer siz de bireylerin en iyi potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak istiyorsanız, bu alanda eğitim almayı düşünmelisiniz.

  Eğitmen Hakkında

  ZAFER EBİNC, 1984 Van doğumluyum. ilköğretim ve Ortaöğretimimi Van’da tamamladım. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü, İstanbul Üniversitesi Sağlık Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümlerinden mezun oldum. Özel Eğitim Alanını yan dal olarak tamamladım. Uygulamalı olarak çocuklarla çalıştım. Montessori Eğitimi ve Oyun Terapisi Eğitimlerimi yurt içi ve yurt dışındaki alan hâkimiyeti Uzmanlardan alarak Eğitici Eğitimeni oldum. 2021 Eğitim Çalışma Yarışmasında çalışma projem 1.olarak kabul edildi. Eğitim ve Seminer Program tamamlama yeri olarak Finlandiya seçildi. Aktif olarak öğretmenlik ve eğitmenlik mesleğime devam etmekteyim.

  Belgelendirme ve Belge Örnekleri

  Almış olduğunuz bu eğitim programı Arel Üniversitesi Onaylı olup, E-Devlet sisteminde sorgulanabilir.
  Ömür boyu geçerlidir, devlet ya da özel tüm kurumlarda kullanabilirsiniz.
  Eğitim bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde e-devlet sisteminde görüntülenir.

  Matlas Hakkında

  www.matlas.com.tr
  www.ieccert.com
  www.sanalogretmenim.com

  Gerçek online eğitim deneyimi ile Türkiye’de sizlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Online  Eğitimler de uluslararası başarı kriterleri ve başarı ödülleriyle; Web sitemiz üzerinde güvenle, canlı sınıflarda 7/24 öğretmenlerin canlı anlatımı, akıllı tahta uygulamaları, ihtiyaç duyabileceğiniz yazılı, ses dosyaları ve videolarla desteklenmektedir.

  Eğitmenler, canlı sınıf ortamında kursiyerlerle konuşarak gerçek sınıf ortamındaymış gibi olmanızı sağlar. Sanal sınıflarda kursiyerler sadece eğitmenlerle değil, sınıftaki ve sistemdeki tüm öğrencilerle konuşma, yazışma ve etkileşim imkânı bulurlar. Ayrıca aldığınız ve/veya kaçırdığınız tüm dersleri tekrar izleme imkanı sağlar.

  Matlas Akademi Çok Uluslu bir marka olarak Butik Örgün Eğitimler ve Online eğitimlere Müşteri memnuniyeti ve Eğitim Kalitesiyle eğitimlerine devam etmektedir. Aldığı Ulusal ve uluslararası başarı ödüllerinin onurunu duymaktadır.

   

  ETKİNLİK BİLGİSİ :

  • Başlangıç Tarihi:23 Mayıs 2024
  • Başlangıç Saati:21:00
  • Bitiş Tarihi:25 Mayıs 2024
  • Bitiş Saati:23:30
  • Katılımcı Sayısı:30
  • Eğitim Yeri:CANLI BAĞLANTI
  • Bağlantı:www.matlas.com.tr

  BU ETKİNLİĞİ BUL :

  Ana Sayfa
  Eğitimler
  Uzem Giriş
  Eğitim Kayıt
  Menü
  ×
  Sohbet başlat
  1
  💬 Yardıma ihtiyacım var
  Merhaba 👋
  Sana yardım edebilir miyiz?