P4C ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE EĞİTMEN EĞİTİMİ

 • 17 Haziran 2024 - 21:00
 • CANLI BAĞLANTI

P4C ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE EĞİTMEN EĞİTİMİ

Eğitmen: P4C Eğitmeni Sanem KARAMAN

“Düşünen Çocuklar, Yaratıcı Yarınlar.”

Eğitim Hakkında;

Tarih ve Saati: 17-27 Haziran 2024 / 21.00–23.30 (9 Gün)
Platformu: Google Meet / Canlı Bağlantı
Belge Saati: 96 Saat

Not: Tüm eğitimlerimiz uzaktan eğitim panelinden desteklenmektedir.

Ücretlendirmeler Hakkında;

Eğitim Dökümanları, Videolara Sınırsız Erişim, Uzmanlık Eğitimlerine Canlı Katılım, E-Devlet/Üniversite Onaylı Uzmanlık Belgesi DAHİL TOPLAM 1500 TL’dir.

Taksitlendirme Hakkında;

Havale/EFT Ödemelerinde: 5000 TL’ye kadar 3 taksit, 5000 TL üzerine 6 taksit yapılmaktadır.
Kredi Kartı Ödemelerinde: 2 aydan 12 aya kadar taksitlendirme yapılmaktadır.

Detaylı bilgi ve kayıt oluşturmak için;

  📝 Kayıt oluşturduğunuz andan itibaren uzaktan eğitim panelinden canlı dersleri beklemeden derslerinizi bitirip, belgelerinizi alabilirsiniz. Sonrasında canlı derslere dahil olabilirsiniz.

  Bu Eğitim Programı Hakkında Tüm Bilgilere Aşağıdaki Sekmelerden Ulaşabilirsiniz.

  P4C Nedir? Nasıl Uygulanır?

  P4C, “Philosophy for Children” (Çocuklar için Felsefe) kısaltmasıdır ve çocuklara felsefi düşünme becerilerini öğretmeyi amaçlayan bir öğrenme ve öğretme yaklaşımıdır. P4C, öğrencilerin düşünmelerini teşvik eder, eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirir ve felsefi soruları keşfetmelerine yardımcı olur. İşte P4C’nin temel özellikleri ve nasıl uygulandığına dair genel bir bakış:

  P4C Nasıl İşler:

  1. Öğrenci Merkezli: P4C, öğrencilerin meraklarını, düşüncelerini ve sorularını ön plana çıkarır. Öğrenciler, kendi düşünme süreçlerini yönlendirirler ve kendi sorularını geliştirirler.
  2. Felsefi Sorular: P4C, öğrencilere felsefi sorular sormayı teşvik eder. Bu sorular, genellikle açık uçlu ve düşündürücüdür. Öğrenciler bu sorular etrafında düşünmeye teşvik edilir.
  3. Topluluk Tartışmaları: P4C oturumları, öğrenciler arasında yapılan topluluk tartışmalarını içerir. Bu tartışmalar, farklı fikirlerin, perspektiflerin ve düşüncelerin paylaşıldığı bir platform sağlar.
  4. Eleştirel Düşünme: P4C, öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Öğrenciler, argümanlarını mantıklı bir şekilde desteklemeyi öğrenirler ve farklı görüşleri eleştirel olarak değerlendirirler.
  5. Empati ve İşbirliği: P4C, empatiyi ve işbirliğini teşvik eder. Öğrenciler, diğerlerinin görüşlerini anlamaya ve saygı göstermeye çalışırken sosyal becerilerini geliştirirler.

  P4C Uygulama Adımları:

  P4C uygulaması aşağıdaki adımları içerebilir:

  1. Felsefi Soru Belirleme: Öğretmen veya öğrenciler, tartışma için bir felsefi soru belirlerler. Soru, düşünmeye teşvik edici ve açık uçlu olmalıdır.
  2. Tartışma Hazırlığı: Öğrenciler, soru hakkında düşünmek ve kendi görüşlerini oluşturmak için hazırlık yaparlar.
  3. Topluluk Tartışması: Öğrenciler, belirlenen soru etrafında bir topluluk tartışması yaparlar. Her öğrencinin görüşüne saygı gösterilir ve farklı perspektifler değerlendirilir.
  4. Eleştirel Düşünme: Tartışma sırasında öğrenciler, mantıklı düşünme, argüman geliştirme ve eleştirel düşünme becerilerini uygularlar.
  5. Sonuç Çıkarma: Tartışma sonucunda öğrenciler, soru hakkındaki düşüncelerini ve sonuçlarını paylaşırlar.

  P4C, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmelerine, eleştirel düşünme pratiği yapmalarına ve etik sorunları keşfetmelerine yardımcı olur. Ayrıca, empati, işbirliği ve etkili iletişim gibi sosyal becerileri destekler. Bu yöntem, sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimini de teşvik eder.

  Eğitim İçeriği

  Modül 1: Temel Kavramlar ve Felsefenin Önemi

  • Felsefenin tanımı ve amacı.
  • Çocuklar için felsefenin önemi.
  • Temel felsefi kavramlar ve düşünme becerileri.

  Modül 2: Felsefi Sorular ve Tartışmalar

  • Felsefi soruların nasıl sorulacağı.
  • Felsefi tartışma yöntemleri.
  • Çocukların felsefi düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar.

  Modül 3: Felsefi Etik ve Değerler

  • Etik kavramı ve çocuklar için anlamı.
  • Değerlerin felsefi tartışmaları.
  • Etik kararlar verme süreci.

  Modül 4: Bilgi ve Mantık

  • Bilgi ve bilgi kaynakları.
  • Mantık ve düşünme süreçleri.
  • Mantıklı düşünme becerilerinin çocuklara öğretilmesi.

  Modül 5: Felsefi Metinler ve Kitaplar

  • Çocuklar için felsefi metinlerin oluşturulması.
  • Felsefi hikayeler ve masallar.
  • Felsefi kitaplar ve kaynaklar.

  Modül 6: Felsefi Sanat ve Yaratıcılık

  • Sanatın felsefi düşünme sürecine katkısı.
  • Çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmesi için sanat etkinlikleri.
  • Felsefi sanat eserleri ve projeler.

  Modül 7: Toplumsal ve Politik Felsefe

  • Toplumsal ve politik konuların çocuklar için anlaşılması ve tartışılması.
  • Adalet, eşitlik ve insan hakları konuları.
  • Çocukların toplumsal ve politik felsefi konuları ele alması.

  Modül 8: Bilim ve Teknoloji Felsefesi

  • Bilim ve teknolojinin çocuklar için anlamı.
  • Bilimsel yöntem ve eleştirel düşünme.
  • Etik teknoloji kullanımı ve siber güvenlik.

  Modül 9: Felsefi Projeler ve Uygulamalar

  • Çocukların kendi felsefi projelerini oluşturması ve sunması.
  • Felsefi etkinliklerin ve oyunların tasarlanması.
  • Felsefi düşünme becerilerini günlük yaşama uygulama.

  Kimler Katılabilir ve İstihdam Alanları Nelerdir?

  Kimler Katılabilir?

  1. Eğitimciler ve Öğretmenler: Özellikle ilkokul ve ortaokul seviyelerinde çalışan öğretmenler, P4C eğitimi ile sınıf içi etkileşimlerini ve öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirebilirler.
  2. Çocuk Gelişimi ve Psikoloji Uzmanları: Bu alanlarda çalışan profesyoneller, P4C eğitimi ile çocukların duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyebilirler.
  3. Ebeveynler: Ebeveynler, P4C eğitimi sayesinde çocuklarının düşünme ve soru sorma yeteneklerini destekleyebilirler.
  4. Sosyal Hizmet Uzmanları: Sosyal hizmet alanında çalışanlar, P4C eğitimi ile gençlerle ve çocuklarla daha etkili bir iletişim kurabilirler.
  5. Üniversite Öğrencileri: Eğitim, psikoloji ve benzeri alanlarda okuyan üniversite öğrencileri, P4C eğitimi ile gelecekteki kariyerlerinde daha donanımlı olabilirler.

  İstihdam alanları:

  1. Okullar ve Eğitim Kurumları: P4C eğitimi alan öğretmenler, okullarda veya eğitim kurumlarında öğrencilere bu yaklaşımı uygulayabilirler.
  2. Çocuk ve Gençlik Hizmetleri: P4C eğitimi, gençlerle ve çocuklarla çalışan sosyal hizmet uzmanları veya rehberlik uzmanları için faydalı olabilir.
  3. Eğitim Danışmanlığı: Eğitimciler ve eğitim danışmanları, okulların eğitim stratejilerini geliştirmek için P4C yöntemlerini kullanabilirler.
  4. Ebeveynlik Danışmanlığı: Ebeveynlik danışmanları, ebeveynlere çocuklarının düşünme ve iletişim becerilerini destekleme konusunda rehberlik edebilirler.

  Neden Katılmalıyım?

  1. Eleştirel Düşünmeyi Geliştirme: P4C, çocuklara eleştirel düşünme becerileri kazandırır. Bu, sorular sorma, mantıklı düşünme, argümantasyon yapma ve çeşitli bakış açılarını değerlendirme yeteneklerini geliştirir.
  2. Soru Sorma ve Merakı Teşvik Etme: P4C, çocukların dünyayı daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olur ve onları meraklı bireyler olarak yetiştirmeye katkı sağlar. Soru sorma yetenekleri gelişir.
  3. Empati ve İletişim Becerilerini Artırma: P4C, çocukların farklı bakış açılarını anlamalarına ve başkalarının görüşlerini saygıyla dinlemelerine yardımcı olur. Bu, empatik ve etkili iletişim becerilerini geliştirir.
  4. Değerler ve Etik Bilinci Geliştirme: P4C, çocukların etik soruları ve değerleri sorgulamalarına yardımcı olur. Bu, daha iyi bir toplumsal bilinç oluşturmalarına katkı sağlar.
  5. Problem Çözme Yeteneklerini Artırma: P4C, çocuklara karmaşık sorunları ele alma ve çözme becerilerini geliştirmeleri için bir platform sunar. Yaratıcı çözüm yolları bulmayı teşvik eder.
  6. Kendilik Bilinci ve Özgüveni Artırma: P4C, çocukların düşüncelerini ifade etme cesaretini geliştirir. Kendi düşüncelerini savunma yeteneklerini güçlendirir.
  7. Toplumsal Farkındalık Oluşturma: P4C, çocukları toplumsal meselelere duyarlılık geliştirmeye teşvik eder ve daha iyi bir dünya için sorumluluk almaya teşvik eder.
  8. Eğlenceli ve İlgi Çekici Bir Öğrenme Deneyimi Sunma: P4C, çocukların öğrenmeyi eğlenceli ve ilgi çekici bulmalarına yardımcı olur. Bu, öğrenme sürecini daha motive edici hale getirir.

  Eğitmen Hakkında

  Sanem Karaman, İlk ve ortaöğrenimini Antalya’da tamamlamıştır. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden mezun olmuş ve pedagojik formasyon belgesini aynı dönem içinde mezun olduğu Akdeniz Üniversitesinden almıştır. 2015 yılından itibaren eğitim sektöründe aktif şekilde çalışan Sanem Karaman, özel bir kolejde felsefe öğretmenliği ve rehber öğretmenlik yaptıktan sonra aynı kurum içerisinde 2021 yılı itibariyle Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.
  Öğrenmenin ve öğretmenin gücüne inanarak kişisel alanda kendini geliştirmiş ve birçok eğitime katılmıştır. Eğiticinin Eğitimi, Etkili iletişim ve Beden Dili, Stres Yönetimi gibi alanlarda eğitimler almıştır. Pearson akredite programıyla P4C eğitim uzmanlığını aldıktan sonra çocuklar ve yetişkinlerle felsefe atölyeleri düzenlemeye başlamış, aktif olarak çalıştığı kolejde idari ve resmi işlerin yanı sıra veli ve öğrenci seminerleri düzenlemiş, çocuklarla haftalık felsefe atölyeleri gerçekleştirmiş ve eğitim programları planlamalarını öncü şekilde ilerletmiştir.
  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik seminerler gerçekleştirmiştir.
  Etkili Anne-Baba Tutumları, Geliştiren Anne-Baba, Çocuğum Filozof Oluyor gibi başlıklarda birçok kez veli seminerleri vermiş, öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik felsefe eğitimleri ve atölyeleri düzenlemiştir.

  Belgelendirme ve Belge Örnekleri

  Almış olduğunuz bu eğitim programı Arel Üniversitesi Onaylı olup, E-Devlet sisteminde sorgulanabilir.
  Ömür boyu geçerlidir, devlet ya da özel tüm kurumlarda kullanabilirsiniz.
  Eğitim bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde e-devlet sisteminde görüntülenir.

  Matlas Hakkında

  www.matlas.com.tr
  www.ieccert.com
  www.sanalogretmenim.com

  Gerçek online eğitim deneyimi ile Türkiye’de sizlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Online  Eğitimler de uluslararası başarı kriterleri ve başarı ödülleriyle; Web sitemiz üzerinde güvenle, canlı sınıflarda 7/24 öğretmenlerin canlı anlatımı, akıllı tahta uygulamaları, ihtiyaç duyabileceğiniz yazılı, ses dosyaları ve videolarla desteklenmektedir.

  Eğitmenler, canlı sınıf ortamında kursiyerlerle konuşarak gerçek sınıf ortamındaymış gibi olmanızı sağlar. Sanal sınıflarda kursiyerler sadece eğitmenlerle değil, sınıftaki ve sistemdeki tüm öğrencilerle konuşma, yazışma ve etkileşim imkânı bulurlar. Ayrıca aldığınız ve/veya kaçırdığınız tüm dersleri tekrar izleme imkanı sağlar.

  Matlas Akademi Çok Uluslu bir marka olarak Butik Örgün Eğitimler ve Online eğitimlere Müşteri memnuniyeti ve Eğitim Kalitesiyle eğitimlerine devam etmektedir. Aldığı Ulusal ve uluslararası başarı ödüllerinin onurunu duymaktadır.

  ETKİNLİK BİLGİSİ :

  • Başlangıç Tarihi:17 Haziran 2024
  • Başlangıç Saati:21:00
  • Bitiş Tarihi:27 Haziran 2024
  • Bitiş Saati:23:30
  • Katılımcı Sayısı:30
  • Eğitim Yeri:CANLI BAĞLANTI
  • Bağlantı:www.matlas.com.tr

  BU ETKİNLİĞİ BUL :

  Ana Sayfa
  Eğitimler
  Uzem Giriş
  Eğitim Kayıt
  Menü
  ×
  Sohbet başlat
  1
  💬 Yardıma ihtiyacım var
  Merhaba 👋
  Sana yardım edebilir miyiz?