TEMATİK ALGI TESTİ (T.A.T.) EĞİTİMİ

 • 25 Temmuz 2024 - 21:00
 • CANLI BAĞLANTI

TEMATİK ALGI TESTİ (T.A.T.) EĞİTİMİ

Eğitmen: Uzm. Klinik Psk. Gökçen ÇOKAR ÇOBAN

“Resimlerin Derinliğine Dal, Hikayelerin Gerçeğini Anla: TAT Eğitimiyle Uzmanlaşın!”

Eğitim Hakkında;

Tarih ve Saati: 25-26 Temmuz 2024 / 21.00–23.30
Platformu: Google Meet / Canlı Bağlantı
Belge Saati: 45 Saat

Not: Tüm eğitimlerimiz uzaktan eğitim panelinden desteklenmektedir.

Ücretlendirmeler Hakkında;

Eğitim Dökümanları, Videolara Sınırsız Erişim, Uzmanlık Eğitimlerine Canlı Katılım, E-Devlet/Üniversite Onaylı Uzmanlık Belgesi DAHİL TOPLAM 1500 TL’dir.

Taksitlendirme Hakkında;

Havale/EFT Ödemelerinde: 5000 TL’ye kadar 3 taksit, 5000 TL üzerine 6 taksit yapılmaktadır.
Kredi Kartı Ödemelerinde: 2 aydan 12 aya kadar taksitlendirme yapılmaktadır.

Detaylı bilgi ve kayıt oluşturmak için;

  📝 Kayıt oluşturduğunuz andan itibaren uzaktan eğitim panelinden canlı dersleri beklemeden derslerinizi bitirip, belgelerinizi alabilirsiniz. Sonrasında canlı derslere dahil olabilirsiniz.

  Bu Eğitim Programı Hakkında Tüm Bilgilere Aşağıdaki Sekmelerden Ulaşabilirsiniz.

  T.A.T. Nedir? Nasıl Uygulanır?

  TAT, ya da bilinen diğer adıyla Tematik Algı Testi, 1935 yılında Henry A. Murray ve Christiana D. Morgan tarafından geliştirilmiştir. Bu test, bireyin iç dünyasını, düşüncelerini, duygularını, isteklerini, korkularını ve hayallerini ortaya çıkarmak için kullanılan bir projeksiyon testidir.

  TAT, katılımcıların belirli görsel materyallere (genellikle resimlere) verdikleri tepkilere dayanarak iç dünyalarını yansıtmalarına dayanır. Bu materyaller, genellikle belirsiz, çok yorumlamalı resimlerden oluşan kartlardır. Bu belirsizlik, katılımcının kendi duygusal ve bilişsel süreçlerini projekte etmesini sağlar.

  Nasıl Uygulanır?

  1. Seçim ve Hazırlık: TAT, genellikle 30 karttan oluşur, ancak tüm kartların kullanılması gerekmez. Uygulayıcı, danışanın yaşına, cinsiyetine ve kültürel geçmişine uygun olarak belirli kartları seçebilir.
  2. Testin Uygulanması: Seçilen kartlar, tek tek danışana sunulur. Her kart sunulduğunda, danışandan bu kartta gördüğü hikayeyi anlatması istenir. Hikayenin başlangıcı, ortası ve sonu olmalıdır. Danışandan hikayede karakterlerin ne hissettiğini, ne düşündüğünü ve neden böyle hissettiğini ve düşündüğünü açıklaması beklenir.
  3. Değerlendirme: Danışanın anlattığı hikayeler, uygulayıcının rehberliğinde analiz edilir. Bu analizler, danışanın iç dünyası, bilinçdışı düşünceleri, korkuları, istekleri ve potansiyel içsel çatışmaları hakkında bilgi sağlar.
  4. Yorumlama: TAT’nin yorumlanması oldukça subjektiftir ve uygulayıcının eğitimine, deneyimine ve teorik yönelimine bağlıdır. Danışanın anlattığı hikayeler, bireyin iç dünyası ve yaşadığı olaylar arasında bağlantılar kurmak için kullanılır.

  TAT, derinlemesine psikolojik değerlendirmelerde kullanılan bir araçtır ve genellikle klinik ortamlarda, psikoterapi sürecinde, psikolojik danışmanlıkta veya araştırma amaçlı olarak kullanılır. Eğitimli ve deneyimli profesyoneller tarafından doğru bir şekilde uygulandığında, bireyin iç dünyası hakkında değerli içgörüler sunabilir.

  Eğitim İçeriği

  1. Modül: Temel Eğitim

  • TAT’nin Tarihçesi ve Oluşumu
  • TAT’nin Psikolojik Değerlendirme İçindeki Yeri
  • TAT’nin Teorik Temelleri
  • Testin Yapısı: Kart Seçimi ve Kullanımı
  • TAT Uygulama Süreci ve Teknikleri
  • TAT’nin Etik ve Kültürel Boyutları
  • İlk Değerlendirme ve Danışanla İletişim
  • Temel Yorumlama İlkeleri

  2. Modül: İleri Seviye Uygulama ve Yorumlama

  • TAT Kartlarının Derinlemesine İncelenmesi
  • Gelişmiş Yorumlama Teknikleri
  • Bilinçdışı Motivasyonların Tespiti
  • İçsel Çatışma ve Savunma Mekanizmalarının Belirlenmesi
  • Örnek Vaka Çalışmaları ve Tartışmaları
  • Kültürel ve Yaşamsal Farklılıkların Yorumlamadaki Rolü
  • TAT’nin Diğer Değerlendirme Araçlarıyla Kombine Edilmesi
  • İleri Seviye Sorun Çözme ve Uygulama Stratejileri

  Kimler Katılabilir ve İstihdam Alanları Nelerdir?

  1. Klinik Psikologlar: TAT, bireyin iç dünyasını anlamak için sıkça kullanılan bir projeksiyon testidir ve klinik psikologlar için değerli bir araçtır.
  2. Psikiyatristler: Psikiyatristler, hastalarının duygusal ve bilişsel durumlarını daha iyi anlamak için bu testi kullanabilirler.
  3. Psikolojik Danışmanlar: Danışmanlık sürecini derinleştirmek ve danışanlarının bilinçdışı motivasyonlarını anlamak için TAT’yi kullanabilirler.
  4. Sosyal Hizmet Uzmanları: Sosyal hizmet uzmanları, bireylerin yaşam koşulları ve psikolojik ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu testi kullanabilirler.
  5. Eğitim Psikologları: Öğrencilerin duygusal ve bilişsel durumlarını anlamak ve onlara daha etkili destek sağlamak için bu testten yararlanabilirler.
  6. Öğretim Üyeleri ve Araştırmacılar: Psikoloji ve danışmanlık alanında akademik araştırmalar yapan öğretim üyeleri için TAT, değerli bir araştırma aracıdır.

  İstihdam Alanları:

  1. Klinik Uygulamalar: Özel muayenehaneler, hastaneler ve kliniklerde danışanlarla birebir çalışma.
  2. Eğitim Kurumları: Okullar ve üniversitelerde öğrenci danışmanlığı ve destek hizmetleri.
  3. Araştırma Merkezleri: TAT’nin kullanıldığı psikolojik ve klinik araştırmalar.
  4. Rehabilitasyon Merkezleri: Bireylerin psikolojik iyileşmesine destek sağlama.
  5. Hükümet ve Sosyal Hizmet Organizasyonları: Topluluk tabanlı destek programları ve sosyal hizmet projeleri.
  6. İş ve Organizasyon Psikolojisi: Çalışanların psikolojik durumlarını anlamak ve işyeri ilişkilerini geliştirmek için.

  Neden Katılmalıyım?

  1. Derinlemesine İnsight Kazanma: TAT, danışanların bilinçdışı düşünce ve duygularını ortaya çıkarmak için kullanılan projeksiyonlu bir testtir. Terapistler, bu eğitimle danışanların zihinsel ve duygusal yapılarına daha derin bir insight kazanır.
  2. Duygusal ve İçsel Çatışmaların Tespiti: TAT, bireylerin içsel çatışmalarını, korkularını, isteklerini, duygusal tepkilerini ve hayal kırıklıklarını belirlemek için kullanılır. Eğitim, bu unsurları doğru bir şekilde tanımlamanızı ve yorumlamanızı sağlar.
  3. Bütünsel Yaklaşım: TAT eğitimi, danışanın hem duygusal hem de kognitif işlevlerine bütünsel bir bakış sunar, bu da terapötik süreci daha kapsamlı ve etkili kılar.
  4. Araştırma ve Klinik Uygulamalar: TAT, hem klinik uygulamalar hem de araştırmalarda kullanılan değerli bir araçtır. Eğitim, bu testin nasıl uygulanacağını, skorlanacağını ve yorumlanacağını öğrenmenizi sağlar.
  5. Kişisel ve Profesyonel Gelişim: TAT eğitimi, terapistin kişisel ve profesyonel yeteneklerini geliştirir, bu da pratiğini daha bilgili ve yetkin bir şekilde sürdürmesine olanak tanır.
  6. Daha Geniş Bir Araç Seti: Her terapistin elinde farklı araçlar ve teknikler olmalıdır. TAT, terapistin araç çantasını genişletir, bu da danışanlara daha spesifik ve kişiselleştirilmiş tedaviler sunma yeteneğini artırır.

  Sonuç olarak, TAT eğitimi, terapistin danışanlarıyla daha derinlemesine çalışmasını, onların psikolojik yapılarını daha iyi anlamasını ve terapötik süreci daha etkili bir şekilde yönlendirmesini sağlar. Bu eğitim, terapistin profesyonel yetkinliğini ve danışanlarına sunduğu hizmetin kalitesini artırır.

  Eğitmen Hakkında

  Danışmanlık desteği veren Gökçen ÇOKAR ÇOBAN, halen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde kurum psikoloğudur. İki yıldan fazladır özel çocuklar ile çalışmakta ayrıca UCİM ‘e gönüllü destek vermektedir. Klinik psikolog ve Aile danışmanı Gökçen Çokar Çoban Yakın Doğu Üniversitesinden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Antalya eğitim araştırma hastanesinde staj yaparak birçok testi uygulama ve vaka üzerinde çalışma fırsatı bulmuştur.

  Psikoloji alanında online ve yüz yüze bir çok eğitim ve webinar vermeye devam etmektedir. Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra çocukları değerlendirmede kullanılan objektif ve projektif testler, MMPI, filial terapi, oyun terapisi, masal terapisi, Dehb uygulamaları, çocuk ve yetişkin danışmanlık becerileri, Klinik görüşme, Mindfulness eğitimleri aldığı eğitimlerden bazılarıdır. MOXO dikkat performans ve WISC-R test uygulayıcısıdır.

  Belgelendirme ve Belge Örnekleri

  Almış olduğunuz bu eğitim programı Arel Üniversitesi Onaylı olup, E-Devlet sisteminde sorgulanabilir.
  Ömür boyu geçerlidir, devlet ya da özel tüm kurumlarda kullanabilirsiniz.
  Eğitim bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde e-devlet sisteminde görüntülenir.

  Matlas Hakkında

  www.matlas.com.tr
  www.ieccert.com
  www.sanalogretmenim.com

  Gerçek online eğitim deneyimi ile Türkiye’de sizlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Online  Eğitimler de uluslararası başarı kriterleri ve başarı ödülleriyle; Web sitemiz üzerinde güvenle, canlı sınıflarda 7/24 öğretmenlerin canlı anlatımı, akıllı tahta uygulamaları, ihtiyaç duyabileceğiniz yazılı, ses dosyaları ve videolarla desteklenmektedir.

  Eğitmenler, canlı sınıf ortamında kursiyerlerle konuşarak gerçek sınıf ortamındaymış gibi olmanızı sağlar. Sanal sınıflarda kursiyerler sadece eğitmenlerle değil, sınıftaki ve sistemdeki tüm öğrencilerle konuşma, yazışma ve etkileşim imkânı bulurlar. Ayrıca aldığınız ve/veya kaçırdığınız tüm dersleri tekrar izleme imkanı sağlar.

  Matlas Akademi Çok Uluslu bir marka olarak Butik Örgün Eğitimler ve Online eğitimlere Müşteri memnuniyeti ve Eğitim Kalitesiyle eğitimlerine devam etmektedir. Aldığı Ulusal ve uluslararası başarı ödüllerinin onurunu duymaktadır.

  ETKİNLİK BİLGİSİ :

  • Başlangıç Tarihi:25 Temmuz 2024
  • Başlangıç Saati:21:00
  • Bitiş Tarihi:26 Temmuz 2024
  • Bitiş Saati:23:30
  • Katılımcı Sayısı:30
  • Eğitim Yeri:CANLI BAĞLANTI
  • Bağlantı:www.matlas.com.tr

  BU ETKİNLİĞİ BUL :

  Ana Sayfa
  Eğitimler
  Uzem Giriş
  Eğitim Kayıt
  Menü
  ×
  Sohbet başlat
  1
  💬 Yardıma ihtiyacım var
  Merhaba 👋
  Sana yardım edebilir miyiz?