Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Nedir? Görevleri Nelerdir?

Hemşirelikte lisans mezunu olup, meslekte beş yıl çalışmış, bilgisayar kullanmayı bilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından, her 250 yatağa kadar bir enfeksiyon kontrol hemşiresi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.

Enfeksiyon kontrol komitesinin bir üyesi olarak, hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, önlemlerin alınması, uygulanması ve bu alanda politikaların geliştirilmesi çalışmalarına katılır. Bu amaçla eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti verir. Hastane enfeksiyonlarının kontrolünde anahtar rolü üstlenir.

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Görev yetki ve sorumlulukları

-) Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyar/uyulmasını sağlar.
-) Enfeksiyon kontrolüne ilişkin politika, prosedür ve programların oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmalarına aktif olarak katılır.
-) Çalışmaları için gerekli kaynak, olanak, araç-gereçlerin sayı, niteliklerini belirler ve plan yapar.
-) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi, uygulanması sırasında karşılaşılan gereksinim ve sorunlar konusunda enfeksiyon kontrol komitesi ile bilgi alışverişinde bulunur.
-) Enfeksiyon kontrol politikaları, uygulamaları, enfeksiyonların belirlenmesi ve izolasyonu ile bunlara ilişkin sorunlar konusunda sağlık çalışanları ile görüşür/izler.
-) Hastane enfeksiyon sürveyansını yürütmek amacıyla laboratuvar kültür sonuçlarını izler, servis ziyaretleri ile hastaları değerlendirir, sorumlu hekim ve hemşirelerle ilişki kurarak yeni hastaları belirler, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli durumlarda önlem alınmasını sağlar.
-) Hastane enfeksiyonu gelişen hastalarda tedavi amacıyla kullanılan ilaçların hasta üzerinde etkisini izleyerek, sonuç ve değerlendirmelerine ilişkin komite üyeleriyle birlikte çalışır.
-) Enfeksiyon kontrolü kural ve düzenlemelerine uyulması konusunda sorumlu hemşirelerle işbirliği yapar.
-) Enfeksiyon kontrol önlemlerinin hastane politikalarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyerek, sağlık çalışanlarına enfeksiyon kontrolüne ilişkin bilgi verir, izler ve gerekli birimlerle işbirliği yapar.
-) Hastane enfeksiyon hızı artışını, belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlarda artışı ve salgın şüphesi olduğunda kaynağını, yayılım şeklini araştırır, sorunu çözmeye yönelik çalışmalar yapar. Birimlerle ilgili sorunları ilgililere, enfeksiyon kontrol doktoruna ve komiteye bildirir.
-) Kurum politikaları doğrultusunda tüm çalışanlar arasında tarama yaparak enfeksiyon potansiyeli ve belirtisi olanları tespit eder. Çalışanların enfeksiyona maruz kaldığı durumlarda gerekli önlemlerin alınmasında aktif görev alır.
-) Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine yönelik işbirliği yapar, önerilerde bulunur, hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.
-) Kurum politikaları doğrultusunda enfeksiyon kontrolüne ilişkin kayıtları tutar, düzenli olarak gözden geçirir, sonuçlarını yorumlar, Müdürlüğe ve komiteye rapor eder.
-) Enfeksiyon kontrolü ve hemşirelik hizmetleri konularında araştırma yapar, yapılan araştırmalara katılır.
-) Mesleki gelişimi için seminer, kongre, toplantı ve benzeri etkinliklere katılır, bilimsel yayınları takip eder, yayın geliştirir.
-) Üç ayda bir çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve Müdürlüğe sunar.
-) Mikroorganizmaların antibiyotiklere direnç durumunu sürekli olarak takip eder ve belirli aralıklarla birimlere duyurulmak üzere komiteye sunar.
-) Hastaneye uygun dezenfektan ve antiseptiklerin seçiminde ve mikrobiyolojik yönden araştırılmasında görev alır, eczane ve komite ile birlikte kullanım yerlerini belirler, antisepsi-dezenfeksiyon-sterilizasyon konularında standart oluşturma çalışmalarına katılır, bu konuda meslektaşlarını eğitir.
-) Müdürlük ile işbirliği yaparak öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur.
-) Atıkların toplanması, taşınması ve depolanması sürecini enfeksiyon kontrolü açısından izler.
-) Tüm uygulamaları etik kurallar doğrultusunda yapar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ana Sayfa
Eğitimler
Uzem Giriş
Eğitim Kayıt
Menü
×
Sohbet başlat
1
💬 Yardıma ihtiyacım var
Merhaba 👋
Sana yardım edebilir miyiz?